13 juli 2017

Mettes: College, neem verkeersmaatregelen op de Celsiusstraat

Raadslid Kees Mettes heeft aandacht gevraagd voor de gevaarlijke verkeerssituaties op de Celsiusstraat. Deze weg lijkt uit te nodigen om snelheid te maken / te houden. Bewoners zijn daar bezorgd over en het CDA raadslid roept het College op om hier maatregelen te nemen.

Hij heeft het college vragen gesteld over deze situatie.

Lees hieronder zijn brief:

Zandvoort, 12 juli 2017

 

Betreft: Gevaarlijke verkeerssituatie Celsiusstraat: verzoek tot nemen maatregelen

 

Geacht college,

 

De CDA-fractie krijgt signalen van bewoners die ongerust zijn over de snelheid van voertuigen die rijden over de Celsiusstraat. Vanaf de Linnaeusstraat rijdt men de Celsiusstraat in en deze weg lijkt uit te nodigen tot snelheid houden/maken. De brede weg in het begin lijkt dit zelfs te faciliteren nu daar geen (effectieve) snelheidsbeperkende maatregelen zijn genomen. Verderop is er in de bocht met de kruising van de Flemingstraat bij een oversteekplaats: hier is een geringe verhoging aangebracht. Nabij de oversteekplaats bij de Vomar (Thomsonstraat) is er opnieuw een geringe verhoging aangebracht.

 

Met name inwoners aan deze straten maken zich ongerust over deze verkeerssituatie. Dit blijkt mede doordat bewoners op diverse plaatsen plastic poppen langs de weg hebben geplaatst met het verzoek rekening te houden met de snelheid (30km). Deze omgeving van Zandvoort-Noord is kinderrijk en dit geeft extra reden voor ongerustheid.

 

De CDA-fractie vraagt U deze signalen serieus te nemen en over te gaan tot het instellen van een onderzoek naar mogelijk te nemen extra fysieke maatregelen in de Celsiusstraat om de snelheid van voertuigen (verder) te verlagen.

 

1.   Is het college bereid om over te gaan tot het instellen van een onderzoek naar mogelijkheden om door middel van extra fysieke maatregelen de snelheid (nog verder) uit de voertuigen op de Celsiusstraat te halen? Zo ja, wanneer kan de CDA-fractie de uitkomst van het onderzoek en uw de reactie hierop verwachten?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Kees Mettes

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.