09 maart 2018

Bluijs: Pact voor de ouderenzorg moet leiden tot betere zorg!

Het onderstaande bericht van onze nieuwe minister is denk een stap in de goede richting. CDA Zandvoort ziet een mogelijkheid om komende jaar een langer zelfstandig thuis winkel te starten waar informatie, producten en diensten worden gedeeld. Hierbij is van belang dat instellingen en bedrijfsleven samenweken om dit van de grond te krijgen. Als het aan mij ligt zullen we nog dit jaar starten met dit initiatief. Denkbare locatie zou de Grote Krocht kunnen zijn zodat de ouderen direct boodschappen doen en dicht bij alle voorzieningen zijn.Gertjan bluijsLijsttrekker CDA LIJST 4Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil de komende maanden een 'pact voor de ouderenzorg' sluiten met alle organisaties die met deze zorg te maken hebben. Dit moet er voor zorgen dat senioren komend jaar al ervaren dat er 435 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in de ouderenzorg.''Als oma er volgend jaar niets van merkt, dan hebben we het niet goed gedaan", zegt De Jonge vrijdag in De Telegraaf. Speerpunten van het pact worden het bestrijden van eenzaamheid en de zorg thuis voor ouderen.De verbetering van de kwaliteit in de verpleeghuizen is de derde prioriteit. ''Iedere locatie zal een verbeter aanpak moeten hebben", aldus de minister.Senioren moeten volgens De Jonge al in 2018 gaan merken dat er meer medewerkers zijn om hen te verzorgen. Hij mikt op een maatschappelijk pact. Gemeenten, bedrijven en vrijwilligers zouden bij zichzelf te rade moeten gaan wat zij hieraan kunnen bijdragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.