14 maart 2018

Bluijsblog 44; “CDA zorgt voor lagere woonlasten in Zandvoort”

LAGERE WOONLASTEN:De afgelopen jaren zijn de woonlasten in Zandvoort lager dan het landelijke gemiddelde.In bijgaande grafiek zie je dat gedurende de laatste vier jaar de woonlasten in Zandvoort dalen t.o.v. de landelijke ontwikkelingen en dat terwijl de waarde van onze huizen boven het landelijke gemiddelde liggen. Dus ook onze inwoners profiteren van goed financieel beleid. RELATIE MET STERK ZELFSTANDIG ZANDVOORT:De zelfstandigheid van Zandvoort vormgegeven middels een ambtelijke organisatie Haarlem-Zandvoort geeft ons juist de financiële ruimte en continuïteit om de woonlasten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden. Nu stoppen met de samenwerking leidt tot zeker een lastenverhoging van minimaal € 200-  a € 250 per huishouden. CDA zet in op een zelfstandig Zandvoort met lage woonlasten. Dan blijft het voor iedereen mooi weer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.