24 februari 2021

CDA: College help de Zandvoortse ondernemers in acute nood

Naar aanleiding van een noodkreet van een Zandvoortse ondernemer op sociale media, waarin wordt aangegeven dat die ondernemer zijn/haar deuren zal moeten sluiten, vraagt het CDA dringend uw aandacht voor het volgende.

Op 16 februari jl. heeft de raad het Herstelplan Corona Zandvoort – Deel 1 korte termijn vastgesteld. Tijdens de commissievergadering op 2 februari jl. heeft het CDA – zonder enige afbreuk te willen doen aan het plan zelf, want dat ziet er zeer goed uit – aangegeven dat wij het betreuren dat er niet meer mogelijk lijkt als het gaat om aanvullende tegemoetkoming in vaste lasten.
Het CDA is zich bewust van de regelgeving die de eerlijke concurrentie tussen ondernemers in Zandvoort onderling en ten opzichte van andere ondernemers in de regio dient te waarborgen en dat dit in de weg staat aan financiële tegemoetkoming aan ondernemers vanuit lokale overheden, zoals gemeenten.
Het feit dat de gemeente Zandvoort financieel in staat is om meer te doen, maar dit niet zou mogen doen, wringt. Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere oplossingen. Gelet hierop stelt het CDA het college graag de volgende vragen.

1. Heeft het college in kaart welke regelgeving in concreto in de weg staat aan aanvullende subsidies vanuit de gemeente aan Zandvoortse ondernemers?

2. Wil het college – voor zover dit nog niet is geschied – onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om financiële steun bovenop de landelijke overheidssteun te kunnen bieden aan onze ondernemers vanuit de gemeente Zandvoort?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.