08 maart 2018

CDA: naast Boulevard heeft ook rest dorp kwaliteitsimpuls nodig. We beginnen met Nieuw Noord en Bentveld

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen deponeren het Zandvoortse Courant en ZFM wekelijks een stelling. Dit keer gaat het over investeren in de openbare weg.

Stelling 10: Kwaliteit openbare weginrichting (met name de bestrating): Niet alleen de boulevard maar in de openbare inrichting moet flink worden geïnvesteerd

CDA is helemaal eens met deze stelling waaraan reeds door het huidige collega aan wordt gewerkt. Toen dit college aantrad was de financiële positie en de daarbij behorende mogelijkheden zeer beperkt. Daarnaast waren de onderhouds- en en beheersplannen op gebied van wegenonderhoud en inrichting openbare ruimte grotendeels wegbezuinigd. Door zeer goed financieel beleid van CDA wethouder Gertjan Bluijs en het maken van de juiste keuzes  is er nu weer ruimte om te investeren in de toekomst van Zandvoort. CDA vindt het heel belangrijk dat juist ook in onze wijken en buurtende nodige kwaliteitsimpulsen worden gegeven.

Bij het vaststellen van de gemeentebegroting 2018 is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld  van ruim 50 miljoen euro om dit te realiseren. Hierin worden ook de rioolwerkzaamheden gelijkertijd meegenomen. Gestart gaat worden in Nieuw Noord en Bentveld wijken welke echt aan verbeteringen toe zijn. Dit gaat allemaal gebeuren in goed overleg met de bewoners van deze wijken. Door het hebben van een strategische investeringsagenda kunnen er ook nog extra impulsen worden gegeven opgevoed van leefbaarheid en extra verfraaiing van de wijken. Gelukkig is er ook nog voldoende ruimte om ook te investeren in de boulevard wat ook hoognodig is.

Dus het CDA zegt : HET WORDT MOOI WEER IN ZANDVOORT.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.