07 april 2017

CDA wil de Zeeweg laten aansluiten op de Westelijke Randweg in Haarlem

Op 2 oktober 2009 werd in Zandvoort de seminar “Oost-west, thuis best” gehouden over mobiliteit in Zuid Kennemerland. Dat leidde ertoe dat begin 2011 de toenmalige Wethouder Sandbergen het voor elkaar kreeg dat 5 Gemeenten een bereikbaarheid document (bereikbaarheidsoveréénkomst) ondertekenden. Crisis en bezuinigingen gooiden echter roet in het eten en vertraagde een aantal ambities, zoals een tunnel, een ringweg rond Haarlem met aansluiting op de Zeeweg.
Tijdens de commissievergadering van 4 april jl., waar het ontwerp jaarplan 2018 van de Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland op de agenda stond, pleitte CDA-er Fred Kroonsberg met verve dat het de hoogste tijd is om werk te gaan maken van de bereikbaarheid van Zandvoort en de regio. Zo niet, dan ontstaat er in een groot gebied een ernstig langdurend verkeersinfarct woon- werkverkeer met lange files, veel ergernis en luchtvervuiling. 

(Foto: ANP)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.