11 augustus 2018

Fractie CDA betreurt in hoge mate het vertrek van wethouder Gerard Kuipers

CDA Zandvoort fractie betreurt in hoge mate het vertrek van wethouder Gerard Kuipers. Een onverwachts besluit welke voortkwam uit de extra ingelaste raadsvergadering van woensdag 8 augustus jl.
Duidelijk dient wel gesteld te worden dat ook de andere bestuurders grote moeite hadden met de schijn van belangenverstrengeling en de grote donatie aan de partij OPZ. Het vertrouwen wordt hier inderdaad door geschaad. In het debat van afgelopen woensdag jl. gaf wethouder Berendsen toe grove fouten te hebben gemaakt en zijn excuus heeft aangeboden. Het aanwezige college heeft het vertrouwen in dhr. Berendsen hierna uitgesproken betreft een verdere samenwerking.

Mede door onze indringende vragen aan het college over de schijn van belangenverstrengeling in relatie tot het dossier WATERTORENPLEIN  is ons duidelijk geworden dat er feitelijk geen misstanden hebben plaatsgevonden. Dit was voor ons ook de hoofdzakelijke reden om te concluderen dat een motie van wantrouwen tegen de wethouder een stap te ver was. Helaas konden we een aantal andere partijen niet overtuigen van een motie van afkeuring, waarbij de gemeenteraad wethouder Berendsen een ernstige waarschuwing konden geven betreft de schijn van belangenverstrengeling.

Het fractiebericht van D66 waarin staat: “We kunnen niet begrijpen dat de andere fracties de argumentatie over de bestuurbaarheid van de gemeente gebruiken om uit te leggen waarom dit allemaal moet kunnen en dit gedrag te gedogen.”  Vinden wij tevens onjuist en niet gepast. Ons is wel duidelijk geworden dat vele partijen in Zandvoort het verleden niet kunnen los laten en dat betreuren wij in hoge mate.

De CDA fractie roept alle partijen op om zich goed te beraden over de ontstane situatie en hierover met elkaar in gesprek te gaan om een herstart te maken richting het raadsprogramma welke ten goede komt aan de inwoners van Zandvoort.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.