09 maart 2017

Jan Beelen heeft vragen over winkelaanbod

Het CDA Zandvoort heeft het Zandvoortse college schriftelijke vragen gesteld over het winkelaanbod. Aanleiding voor de vragen die de Zandvoortse christendemocraten hebben is de Toeristische Visie die de gemeenteraad in de raadsvergadering van 28 februari heeft vastgesteld.

Juridische mogelijkheid
Het CDA raadslid Jan Beelen wil dat het college gaat bekijken of er juridische mogelijkheden zijn om een eenzijdig winkelaanbod tegen te gaan. Beelen stelt in de brief met de schriftelijke vragen dat de kwaliteit van het aanbod omhoog moet. Dat is ook iets wat de gemeenteraad wil, nadat deze de Toeristische Visie heeft vastgesteld. ,,Leegstand wordt in dat kader weliswaar opgevuld maar niet met het gewenste kwalitatieve aanbod”, schrijft Beelen in zijn brief aan het college.

 

Studie
Volgens Beelen blijkt uit een juridische studie van de gemeente Amsterdam dat de gemeente daar wel invloed kan uitoefenen op een eenzijdig aanbod. Het raadslid denkt dat wanneer Amsterdam die mogelijkheden heeft dat ook Zandvoort het winkelaanbod juridisch kan beïnvloeden. ,,Sterker nog: de gemeente kan wel degelijk brancheren”, zegt Beelen.

 

Daad bij het woord
Op basis van de Gemeentewet vindt Beelen dat de gemeente Zandvoort de daad bij het woord moet voegen, om te voorkomen dat er niet weer de volgende shoarma-, kebab of friettent in het winkelbeeld gaat komen. ,,In de gemeenteraadsvergadering heb ik namens het CDA in duidelijke bewoordingen reeds aangegeven dat de tijd van “ikke, ikke, ikke en de kleine middenstander mag stikken” en winstbejag boven algemeen belang van pandjesbazen is afgelopen”, zo zegt Beelen namens het CDA Zandvoort.

 

Brancheren
,,De mogelijkheid om te brancheren zou wat het CDA betreft serieus bekeken moeten worden, juist omdat het feilloos aansluit bij de unaniem uitgesproken ambitie om het dorp van de nodige “kwaliteitsimpuls” te voorzien. Ook in de horeca- en retailvisie is gesproken over het brancheren en thematiseren van het aanbod”, schrijft Beelen in zijn brief.

Tekst: zandvoort.nieuws.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.