12 maart 2022

Prestaties van onze wethouder Gert-Jan Bluijs

Lees hieronder over enkele zaken die wethouder Gert-Jan Bluijs in zijn ambtsperiode als wethouder van Zandvoort heeft gerealiseerd.

Gebouw De krocht

CDA “SAMEN VERDER BOUWEN”

Renovatie van theatergebouw De Krocht staat al jaren op de agenda. In samenspraak met de gebruikers en uitbater ligt er nu een mooi plan. Wethouder Bluijs heeft hard aan dit project getrokken om dit mogelijk te maken. We gaan ervan uit dat in 2023 een vernieuwd theater in gebruik kan worden genomen.

Ontwikkelingen Duinwachter

CDA DE PARTIJ DIE PRESTEERT

Door het college en de projectwethouders is dit project voortvarend opgepakt. Op dit moment is de aanvraag van de omgeving vergunning in behandeling. Sneller kan het niet! Zowel sociale woningbouw voor senioren als koopwoningen in verschillende prijsklasse worden hier gerealiseerd.

Corona herstelplan

CDA SAMEN VERDER BOUWEN

Om onze ondernemers en inwoners extra te ondersteunen is dit plan vanuit de coalitie waar CDA deel van uitmaakte tot stand gekomen. Veel extra maatregelen zijn al in uitvoering met als motto om sterk uit de crisis te komen.

Mariaschool

CDA DE PARTIJ DIE PRESTEERT

Wat eerst niet lukte heeft wethouder Bluijs vlot getrokken. Onze kunstenaars zijn goed ondergebracht in nieuwe locaties. We kunnen nu gaan starten met de realisatie van jongerenhuisvesting.

Awzi torens

CDA DE PARTIJ DIE PRESTEERT

Het is uniek dat Zandvoorters nu in het duin wonen. Op deze locatie zijn 100 woningen gerealiseerd in drie prijsklasses. Wethouder Bluijs is blij dat hij project heeft opgesplitst zodat dit nu al gerealiseerd is. Wij wensen iedereen veel woonplezier.

N-NOORD

CDA SAMEN VERDR BOUWEN

Wonen en werken in Nieuw-Noord wordt steeds aantrekkelijker. Project CURIDEX en upgraden van de wijk gaan bijdragen aan betere werk- en leefomgeving. Nu dient er nog een beter ontsluiting te komen.

Watertorenplein

CDA DE PARTIJ DIE PRESTEERT

Dit ingewikkelde politiek project krijgt eindelijk zijn beslag. Na vele wethouders heeft onze projectwethouder het proces met pijn en moeite weten vlot te trekken. Nu dient nog de watertoren zelf ontwikkelt te worden dat is nog geen gelopen koers.

Blauwe tram

CDA DE PARTIJ DIE PRESTEERT

Wethouder Bluijs heeft al veel gedaan om dit wijksteunpunt in het centrum beter van de grond te krijgen. Na aanpassingen om ruimtes beter te gebruiken is er nu ook een moderne en gezellige lounge in gericht. Eindelijk kan de blauwe tram gaan bruisen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.