02 maart 2022

Meer aandacht voor elkaar

Het voelt vreemd om een stukje te schrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort terwijl er oorlog woedt in Europa. Veel doden en gewonden en leed voor miljoenen mensen. De vele Zandvoortse initiatieven om de Oekraïense bevolking in nood te helpen of een hart onder riem te steken doen mij goed. De Zandvoortse gemeenschap is rijk aan vrijwilligers die zich voor anderen inzetten en dat brengt mij dan toch weer terug naar de Zandvoortse gemeenteraadsverkiezingen.  

Een rechtvaardige en veilige samenleving begint met een betrouwbaar bestuur, met het handelen op basis van feiten, het nemen van verantwoordelijkheid en een gemeenschap met een beetje meer aandacht voor elkaar. Zelf heb ik het gelukkig goed qua werk, woning en gezondheid. Ik zie dat veel dorpsgenoten, jong en oud, het minder goed hebben. Er is behoefte aan woningen, leefbare buurten (met meer groen en meer veiligheid), bereikbare en voldoende zorg, welzijn door ontspanning en sporten.  

Er is op deze punten in de afgelopen raadsperiode gelukkig al veel bereikt. Dit is voor een goed deel te danken aan onze wethouder Gert-Jan Bluijs, zoals al toegelicht in een eerdere columns van mijn makkers Ralf Endstra, Kenny Bol en Peter Bluijs. Tegelijkertijd staat ons de komende jaren nog veel te wachten. Dit geldt met name voor de ondernemers, de motor van onze Zandvoortse economie. Zij hebben (juist nu) behoefte aan een aanspreekbaar bestuur en raadsleden met kennis van zaken, een open mind en een constructieve houding ten aanzien van nieuwe initiatieven en waarbij bovenal wederzijds vertrouwen de basis is. Graag wil ik mijn kennis en vaardigheden uit de advocatuur en ervaring uit acht jaar politieke nevenfuncties inzetten om samen verder te bouwen aan werken, wonen en recreëren in een Zandvoort waarbij iedereen telt.  

Mijn motivatie om iets terug te geven aan ons mooie dorp komt mede van mijn opa, wijlen Richard Coenraad, en van mijn oudoom, wijlen Paul Brugman, die beiden al ver voor mijn tijd maatschappelijk betrokken waren in Zandvoort. Ook andere familieleden, vrienden en de vele Zandvoortse vrijwilligers in ons dorp die ieder op hun manier altijd voor een ander klaarstaan, inspireren mij om op mijn manier een steentje bij te dragen. U kunt op mij rekenen. Kan ik op uw stem rekenen? 

Kevin Richard Stephan 

[email protected]  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.