24 augustus 2017

Onbegrijpelijke vergunning voor strandfeest in natuur / rustgebied

De fracties van het CDA en Partij Veldwisch hebben begrepen dat het college een vergunning heeft gegeven voor een strandfeest op het naaktstrand. Terwijl dit gebied juist er is voor de rust en natuurbeleving. Op de webside van DJ Guide (www.djguide.nl/party.p/295394/loveland-beach?strandfeesten=yes) wordt gerept van een technofeest waar geen restricties zijn ten behoeve van het geluid.     Volgens ons is dit in strijd met het gestelde in ons eigen bestemmingsplan Strand en Duin. Op blz. 27 staat onder Seizoensgebonden Strandpaviljoens: "Ook het gebruik als discotheek of ten behoeve van houseparty's is niet toegestaan".

Het CDA en partij Veldwisch vinden het volstrekt ongewenst en onbegrijpelijk dat er een vergunning is afgegeven en willen dat in dit specifieke rust- en natuurgebied een festiviteit als deze nooit mag plaatsvinden.Vandaar dat het CDA vragen heeft gesteld aan het college:

  • Klopt het dat er een vergunning is gegeven voor een strandfeest op het naaktstrand? 
  • Is dit mondeling of schriftelijk gebeurd en wat is de titel van de vergunning?
  • Het CDA en partij Veldwisch vragen zich af welke gemeentelijke en wettelijke beleids- en toetsingscriteria wel of niet zijn gehanteerd.
  • Is er rekening gehouden met precedentwerking?
  • Wordt en is er rekening gehouden met de negatieve ervaringen en escalaties zoals op het Bloemendaalse strand? En daar doelen wij op onder andere op drugsbezit en inzet van politiecapaciteit?
  • Wij willen graag uitgebreide informatie ontvangen over datum, tijden, omvang, faciliteiten, voorbereiding, preventieve maatregelingen en aard van het feest.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.