24 januari 2018

Raadslid Beelen komt op voor de belangen van Zandvoortse ondernemers

CDA-raadslid Beelen roept het college van B&W in een motie op om inzichtelijk te maken hoe de gemeente Zandvoort haar ondernemersbelangen optimaal zou kunnen beschermen. De burgemeester zou bij de bepaling van de duur van de vergunning de bescherming van de Zandvoortse economie zwaar moeten meewegen, dus straks óók bij de bepaling van de duur van de vergunning voor de automaathallen. Europese mededingingswetgeving (en daarop voortbordurende jurisprudentie) lijkt Zandvoortte verplichten om de markt voor zgn. ‘schaarse vergunningen’ open te stellen voor ‘derden’.Veel Zandvoortse ondernemers laten ons weten zich grote zorgen te maken over deze –ongewenste – openstelling van de markt. Het raakt de kern van hun ondernemingen en datis voor sommigen beangstigend.‘’De nadere openstelling van de markt van schaarse vergunningen voor derden zorgt voorgrote onzekerheid bij nu de automaathallenondernemers, straks bij de standplaatshoudersen wie weet waar dit eindigt. Dit is totaal ongewenst. Wij zouden er alles aan moeten doenom onze ondernemersbelangen te beschermen.Als wij ondernemers geen perspectief kunnen bieden, hebben we ondernemers die nietdurven te investeren in de (door de gemeente) gewenste kwaliteitsverbetering of in hunveelal Zandvoortse personeel (zoals door het geven van vaste contracten) of bijvoorbeeldmaatschappelijk en financieel niet meer durven bij te dragen aan (sport-)verenigingen.’’ aldusJan Beelen.

De motie is bij de gemeenteraadsvergadering van 23 januari 2018 aangenomen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.