13 maart 2018

Wat heeft het CDA de afgelopen 4 jaar bereikt?

Vier jaar geleden was de titel van ons verkiezingsprogramma: "zorgen voor Zandvoort" Want we hadden veel zorgen en wilden graag voor Zandvoort zorgen. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar ook gedaan. Zie hieronder wat we in de periode 2014-2018 bereikt hebben:

1.    Zandvoort als badplaats op de kaart zetten

Met de strategische investeringsagenda (10 miljoen in kas) en toeristische visie, goede marketing en besturen met visie  worden de nodige impulsen gegeven. 
Daarnaast zijn de plannen Badhuisplein, Entreegebied (incl stationsplein) en de renovatie van Boulevards realiseerbare geworden.
De stijgende lijn in het aantal  bezoekers die naar Zandvoort komen en de belangstelling van investeerders is een goed teken.

 


2. Zelfstandig maar wel sterk door samenwerking

Dit college heeft door de samenwerking met Haarlem de ontwikkelingen in het sociale domein goed ingevuld. Door de ambtelijke samenwerking is er meer expertise en mogelijkheden in huis om onze ambities waar te maken nu en in de toekomst. Hierdoor blijven we ook financieel gezond en kunnen we op eigen kracht onze keuzes maken.
WIE BETAALD BEPAALD.

 


3. Bewoners en ondernemers de ruimte geven om te participeren

Het mooiste voorbeeld is de ontwikkeling van bedrijventerrein Nieuw Noord waar met de ondernemers volop is geparticipeerd en er nu een mooi resultaat is. Bewoners zijn betrokken bij de  projecten rond stationsomgeving en tijdelijke inrichting Entreegebied. Daarnaast hebben in deze periode veel meer bijeenkomsten met bewoners plaatsgevonden, we zijn op de goede weg maar kan altijd beter.


4. Veiligstellen van de basisvoorzieningen voor burgers in Zandvoort.

Het CDA heeft veel gerealiseerd op gebied van zorg. Het oprichten van het Sociale wijkteam. 2e  wijksteunpunt in het centrum, en het project Langer zelfstandig wonen.
Extra geld voor starters op de woningmarkt en ruimhartiger minimabeleid.
Behoud van het Zandvoorts Museum en gebouw de Krocht en de Blauwe Tram leefbaar gemaakt. 
We zijn niet voor niets “Gouden Sociale gemeente” geworden en complement aan al onze organisaties op gebied van welzijn en zorg.

 


5. Financieel gezond maken en houden van Zandvoort

Door onze inbreng in college zijn de financiën weer op orde. Lage schuldenlast, ruimte om extra te investeren (minimaal €10 miljoen), geld om de openbare ruimte in onze woonwijken op te knappen en te onderhouden ( ruim  50 miljoen miljoen). Dit college van o.a. CDA laat het goed en netjes achter voor de komende periode.


6. Gratis winter parkeren in Zandvoort
Winter parkeren hoewel niet gratis  is ingevoerd als marketing instrument en is succesvol.
Er komen meer bezoekers in de winterperiode naar Zandvoort waardoor we jaarrond meer profiteren van onze naamsbekendheid.

 

Onze conclusie is:

Onze missie is geslaagd en het wordt: “MOOI WEER IN ZANDVOORT”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.