16 oktober 2020

Wat zijn uw ideeën voor het herstelplan? Mail het ons!

Afgelopen juli werd een nieuw coalitieakkoord gesloten. In dit akkoord is afgesproken dat een coronafonds van 10 miljoen Euro gevormd zal worden.

Het college stelt komende week de contouren vast voor een herstelplan, waarbij dit fonds ingezet zal worden. Dit herstelplan zal vervolgens door de Zandvoortse inwoners, de Zandvoortse ondernemers en de gemeenteraad samen verder vormgegeven gaan worden. Het herstelplan gaat maatregelen bevatten voor de korte en de lange termijn. Hiermee willen we de nadelige gevolgen van de Coronacrisis beteugelen. CDA Zandvoort zal ook zijn steentje hieraan gaan bijdragen. Heeft u ideeën of suggesties, mail het naar onze fractie.

E-mail naar: [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.