18 juli 2016

Overijssel werkt!

De economie trekt  gelukkig weer iets aan, maar dat komt niet vanzelf. In Overijssel pleiten wij als CDA om de regionale economie te stimuleren en om daar in te investeren. Gedeputeerde van Hijum heeft samen met provinciale staten niet stil gezeten. Veel zaken zijn opgepakt. Zo aan het einde van het Statenjaar blikken we eens terug.

Om te beginnen hebben we er in Overijssel voor gekozen om ons economisch beleid te verbreden en niet alleen te kijken naar “ topsectoren”.  Wij kijken ook naar hoe we het MKB en familiebedrijven kunnen ondersteunen. Zij zijn de banenmotor van onze Overijsselse regionale economie.  Overijssel wil de “ meest ondernemersvriendelijke provincie zijn, een meetlat daarvoor is uitgewerkt en dat gaan we bijhouden.   Het investeringsvoorstel MKB en ondernemerschap ter grootte van 10 mln is in de Staten vastgesteld. Overijssel investeert in starters, groeiers en familiebedrijven.  Maar ook in de onderwijs en arbeidsmarkt met voorstellen voor onderwijs in de techniek, grensoverschrijdende arbeidsmarkt met Duitsland en kwetsbare groepen, zoals de 1300 omscholingstrajecten in Twente.

Toerisme belangrijk voor Overijssel
Overijssel is de tuin van Nederland. Het is hier goed wonen, werken en recreëren. Om hier het maximale uit te halen hebben we in de laatste Statenvergadering  een voorstel goedgekeurd waardoor er voor 10 miljoen geïnvesteerd gaat worden in de Overijsselse vrijetijdseconomie. Het doel van dit voorstel is het realiseren van 1500 nieuwe banen in de recreatie en toerisme. Daarnaast is er geld beschikbaar voor de landelijk toeristische samenwerking voor onze Hanzesteden en landgoederen. Ook is er aandacht voor evenementen die als trekkers van recreatie en toerisme doorgaan en Overijssel op de kaart zetten. 

Vliegveld wordt TechBase
Aan een goed economische infrastructuur moet je bouwen. Dit gebeurt nu het terrein van het vliegveld Twente waar TechBase Twente moet verschijnen. Er ligt nu een gebiedsvisie. Met de komst van het Bonhaufer instituut krijgt het terrein een mooie impuls.

Bedrijvigheid in Overijssel
De programmering van goede en toekomstgerichte bedrijventerreinen is vanwege de overprogrammering een stevige opgave. Hier wordt hard aan gewerkt. Eind 2016 moet er een plan liggen voor een gezamenlijke aanpak  Ook voor het XL Businesspark bij Almelo. Grotere partijen dienen zich nu aan dat is een mooie ontwikkeling.  De belangrijkste voorwaarde is deze samenwerking slagvaardig moet opereren. De Provincie neemt hierin het voortouw om hiervoor te zorgen.

Leeg binnensteden, uitdaging én kans
Online winkelen neemt toe. De winkelbeleving in steden moet omhoog, Leegstand doet zich in de gehele provincie voor. Toch biedt het ook nieuwe kansen. Overijssel werkt aan aanpak leegstand in binnensteden te verminderen. Er zijn diverse pilots uitgevoerd en Overijssel werkt aan een provinciale retaildeal die in het najaar 2016 een feit moet zijn.

Breedband
Over online en moderne bedrijfsvoering gesproken, breedband is een vestigingsfactor van betekenis en belangrijk voor de vitaliteit van het platteland. Overijssel werkt er hard aan de eerste glasvezel-provincie van Nederland te zijn, mede dankzij de provinciale regeling en het goede samenspel met bijvoorbeeld een CIF/Cogas . 

Innoveren
Overijssel blijft investeren en de innovatie stimuleren. Het innovatiefonds is verbreed met het mogen doen van participaties, het kennispark krijgt een nieuwe impuls en er wordt gewerkt aan een open innovatiecentrum met Akzo in Deventer.

Overijssel Werkt!
CDA Overijssel is ervan overtuigd dat we hier echt werk van maken en dit leidt tot een betere economie in Overijssel waar we allemaal een een graantje van mee gaan pikken. Het werk is nog lang niet af, we zijn wél op de goede weg.  Ook in het nieuwe jaar blijft het CDA gewoon doorgaan!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.