12 mei 2020

Omgeving van bedrijven netjes onderhouden!

Het CDA heeft gepleit om het openbaar groen op bedrijventerreinen netjes te onderhouden, in elk geval op basis niveau. Helaas hebben andere partijen ons voorstel niet gesteund.   

Verschillende keren heeft de raad gesproken over het groen beheer. Naast het renoveren van een deel van het groen, gingen de afgelopen discussies vooral over het onderhoud. Vanwege de financiële situatie stelde het college voor het onderhoud naar een laag niveau te brengen. Als CDA hebben we steeds gezegd dat bezuinigen op onderhoud een verkeerde keuze is. Binnen de kortste keren komt dit terug bij de gemeente om een inhaalslag te maken en dus weer extra geld aan uit te geven. Na een gesprek van het college met de groenbeheerders is een nieuwe variant uitgewerkt: een deel van het groen vervangen door meer sobere beplanting wat gemakkelijker onderhouden kan worden. Een goed alternatief waardoor het groen weliswaar minder divers wordt, maar wel op de meeste plaatsen op basisniveau wordt onderhouden. Inwoners en wij ook, willen eigenlijk een hoger onderhoudsniveau, maar gezien de financiële situatie is dat nu niet realistisch.

Echter op bedrijventerreinen wil het college, ondanks de versobering een laag onderhoudsniveau toepassen. Het CDA vindt dat niet correct ten opzichte van de bedrijven. Ook daar moet het openbaar groen netjes onderhouden worden. We hebben verschillende malen gevraagd wat de extra kosten hiervoor zijn. Helaas is daar nog geen duidelijk antwoord op gekomen, het is in elk geval minder dan de eerder genoemde 45 duizend euro kregen we als antwoord. Wij denken dat het, juist vanwege de sobere inrichting, helemaal niet zoveel meer hoeft te kosten om het ook op bedrijventerreinen netjes te houden. Helaas zijn andere fracties het niet met ons eens en hebben de motie die we als CDA hebben ingediend, niet gesteund.

Klik hier voor de motie

Klik hier voor  CDA artikel van september 2019

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.