Op zaterdag 23 maart 2024 vindt in congrescentrum Hart van Holland in Nijkerk het CDA-partijcongres plaats. We nodigen je van harte uit om daarbij te zijn. Meld je meteen aan om met ons mee te bouwen aan het nieuwe CDA.

Tijdens het congres verkiezen we de nieuwe partijvoorzitter en secretaris (er zijn geen tegenkandidaten ingediend). Ook stellen we de lijst en het programma vast voor de Europese verkiezingen van 6 juni 2024. Politiek leider Henri Bontenbal en Europees lijsttrekker Tom Berendsen geven een speech.

Henri, Tom en de nieuwe partijvoorzitter zullen ons meenemen in het nieuwe CDA. Ze spreken over onze inzet voor een fatsoenlijk land en een waardevol Europa. Deze tijd vraagt om een volkspartij die midden tussen de mensen staat. Die waarden aan normen koppelt. Met verantwoordelijke politici die de hoop geven dat het anders en beter kan.

Zorg dat je erbij bent! 
We hopen je in Nijkerk te mogen begroeten om samen met onze nieuwe partijvoorzitter, politiek leider en lijsttrekker en kandidaten voor de Europese verkiezingen door te bouwen aan het nieuwe CDA. Meld je aan en doe mee! 

Programma 
Nieuwsgierig naar het totale programma? Klik op onderstaande vakjes als je meer informatie over het Congres wilt. 

Aanmelden voor het congres was mogelijk tot 19 maart, 12.00 uur

Graag tot ziens op 23 maart! 

Alle informatie over het Partijcongres

Programma

Het ochtendprogramma vindt plaats tussen 09.45 en 13.00 uur. Daarin vinden onder meer de volgende onderdelen plaats:

  • Korte opening op het grote cateringplein met welkom en formele opening van het congres.
  • Parallelle sessies over onder meer de amendementen op het Europese verkiezingsprogramma, de resoluties en de vitale vereniging.

De amendementen op het verkiezingsprogramma zullen in parallelle sessies behandeld worden. In de sessies zal ook gestemd worden. Afhankelijk van het aantal amendementen bepalen we het aantal sessies. 

De resoluties worden in een aparte parallelsessie behandeld. 

  • Deel 1 van het plenaire programma met het Wilhelmus, het in memoriam, het meditatief moment en een uitgebreid huishoudelijk deel met vaststelling verslag congres 4/2/23, stand van zaken resoluties afgelopen congressen, vaststellen van de herziene begroting 2024, benoemingen en afscheid en de uitreiking van de CDAV-award. Tevens worden de adviezen van de commissie Sterk gepresenteerd, naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. En last but not least: de verkiezing van de partijvoorzitter en zijn eerste congresspeech. 

Tussen 13.00-14.00 uur lunchen we gezamenlijk op de twee cateringpleinen. 

Na de lunch gaan we verder met plenair deel 2, met onder meer discussie en stemming over de overgebleven amendementen en resoluties, het vaststellen van de kandidatenlijst en het definitieve verkiezingsprogramma, speeches van de lijsttrekker en de politiek leider.

We sluiten de dag af met rond 16.15 uur een borrel en aansluitend om 18.15 uur het 12 Provinciën Diner

Behandeling en stemming amendementen

Tot eind januari konden lokale afdelingen amendementen op het verkiezingsprogramma indienen bij hun provincie. 

De provincies hebben vervolgens tot 29 februari de tijd om amendementen in te dienen bij het landelijk bureau, evenals de gelieerde organisaties en de netwerken. 

De amendementen zullen, voorzien van een preadvies, op 13 maart op de congressite geplaatst worden. 

Tijdens het congres zullen de amendementen in de ochtend in parallelle sessies behandeld worden, zowel discussie als stemming. Wordt een amendement tijdens de sessies niet met ⅔ meerderheid aangenomen, dan zal het amendement in de middag plenair terugkomen.

Als over alle amendementen gestemd is, zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld. 

Toegang deelsessie(s) amendementen 
Behalve de parallelle sessie(s) over de amendementen, hebben we ook nog een sessie over de resoluties en één over de vitale vereniging. Je geeft je van tevoren niet op voor een bepaalde sessie. Afhankelijk van het aantal amendementen zal de verdeling over de sessies in de week voor het congres via de website bekend gemaakt worden. 

Amendementen op de congressite  
Woensdag 13 maart, einde middag, zullen de amendementen, voorzien van een preadvies, op de site worden geplaatst (zie vergaderstukken).

Tijdens het partijcongres zullen de amendementen niet in gedrukte vorm aanwezig zijn. 

Je kunt ze downloaden vanaf de congressite of zelf geprint meenemen. 

Resoluties

Gezien het karakter van dit partijcongres, willen we je verzoeken zeer terughoudend te zijn met het indienen van resoluties.

Wil je toch een resolutie indienen, dan gelden hiervoor de volgende regels:  

  1. Je kunt een resolutie indienen namens een provinciale afdeling, het CDJA of het CDAV of een netwerk
  2. Je kunt een resolutie indienen namens een gemeentelijke afdeling
  3. Je kunt een resolutie indienen namens 25 individuele leden. 

Uiterste datum indienen resoluties donderdag 29 februari a.s. uiterlijk 10.00 uur, via [email protected]

Je moet voor het indienen van een resolutie gebruikmaken van het format (hier te downloaden). 

Plaatsing resoluties op de website voorzien van een preadvies: woensdag 13 maart 2024, einde middag. 

Behandeling resoluties 
Eventueel ingediende resoluties zullen in een parallelsessie worden besproken en daar wordt ook over de resoluties gestemd. Wordt een resolutie niet met 2/3 meerderheid aangenomen, dan komt de resolutie in het middagdeel plenair terug. 

Deelsessies

Tussen 10.10-11.50 uur zullen er diverse parallelle sessies plaatsvinden. 

Je hoeft je niet van tevoren aan te melden voor een sessie, ter plekke maak je de keus aan welke sessie je wilt deelnemen.

Sessies Amendementen en Resoluties  
Voor informatie over de deelsessies Amendementen en Resoluties verwijzen we je naar bovenstaande uitleg.

Sessie Vitale Vereniging
In deze deelsessie zullen we in de vorm van een panelgesprek ingaan op het versterken van de vitaliteit van onze (lokale) afdelingen, geheel in het teken van Route 2026; onze weg richting de Gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Tijdens dit panelgesprek met interessante panelleden delen we tips en trucs die bewezen succes hebben gebracht en is er de ruimte voor het stellen van vragen. Dit doen we op een interactieve manier waarbij ruimte is om geïnspireerd te raken én om inspiratie en tips te delen!

ALV BSV en Europa & decentraal
Tijdens het CDA-congres zal de ALV van de Bestuurdersvereniging plaatsvinden als één van de vier deelsessies, tussen 10.00-11.45 uur. Het thema van de ALV is: Europa & decentraal. Met elkaar gaan we in gesprek over de aanstaande Europese verkiezingen, maar ook over de permanente campagne richting GR2026. Het inhoudelijke deel wordt voorafgegaan door een kort huishoudelijk deel met het vaststellen van de agenda, een update van de BSV en het vaststellen van de jaarrekening van de BSV.

Stemrecht partijcongres

Stemrecht partijcongres 23 maart 2024
Je hebt stemrecht als je voor 27 januari 2024 lid bent geworden. 

Daarnaast moet je uiterlijk bij aanvang van het congres aan je financiële verplichtingen hebben voldaan. Dit houdt voor dit congres in dat je minimaal je contributie over 2023 betaald moet hebben, als je contributie plichtig was.

Heb je nog niet aan je financiële verplichtingen voldaan, dan kun je het juiste bedrag overmaken op NL97INGB 0000 712 000 tnv Stg. Secretariaat CDA, ovv je relatienummer en contributie 2023.

Het helpt ons als je je ruim op tijd aanmeldt voor het congres en je contributie voor 2023 op tijd betaald hebt. Dan kunnen wij nog controleren of we je contributie hebben ontvangen en je stemrecht toewijzen.  

Vergaderstukken

Locatie en bereikbaarheid

Locatie partijcongres 
Congrescentrum Hart van Holland 
Berencamperweg 12 
3861 MC  Nijkerk 

Bereikbaarheid 
Openbaar Vervoer:

Op zaterdagen rijdt er helaas geen bus naar het congrescentrum. Daarom zetten we vanaf treinstation Nijkerk een pendelbus in, die je voor de deur van Hart van Holland afzet en weer ophaalt. 

We vragen hiervoor een bijdrage van € 5,00 euro in de kosten. Op het aanmeldformulier kun je aangeven of je hier gebruik van wilt maken. 

De bus rijdt tussen 08.30-18.30 uur (en mogelijk langer indien deelnemers aan het 12 Provinciëndiner hier nog gebruik van maken)

Ook kun je vanaf station Amersfoort of station Nijkerk gebruik maken van de https://haltetaxi.rrreis.nl/ 

Parkeren  
Direct bij de locatie zijn voldoende parkeerplaatsen. We vragen een bijdrage van € 5,00 euro voor de parkeerkosten. Op het aanmeldformulier kun je aangeven of je hier gebruik van wilt maken.

Catering

Consumpties
Consumpties zijn voor rekening van de deelnemers. Je kunt deze alleen met de pin afrekenen, je hoeft geen consumptiemunten te kopen.

Lunch
Je kunt via het aanmeldformulier een lunch bestellen en aangeven of je dieetwensen hebt. De kosten voor een lunchpakket bedragen € 17,50 p.p.

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn en je meldt je na 17 maart af, dan kunnen we je lunch niet meer annuleren en het bedrag helaas niet meer retourneren. 

Benefiet Diner
Na de succesvolle edities in Amsterdam, Nijkerk en ’s-Hertogenbosch organiseren we wederom in Nijkerk het vierde 12 Provinciën diner. 

Na afloop van het congres en de borrel kun je rond 17.30 uur aanschuiven aan het diner en genieten van een avond met heerlijk eten, entertainment en de inmiddels legendarische veiling. 

Voor meer informatie en aanmelden, ga naar de website van het 12 Provinciën Diner.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.