De mogelijkheid om je aan te melden voor het congres is inmiddels gesloten.

Op zaterdag 23 september 2023 vindt in congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch het CDA-verkiezingscongres plaats.

Tijdens dit verkiezingscongres kiezen we de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen, stellen we de kandidatenlijst vast en discussiëren en stemmen we over het verkiezingsprogramma. Ook kiezen we de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen van 2024. Natuurlijk ontbreken ook de bijdragen van de lijsttrekkers niet. 

Campagne aftrap

Met dit verkiezingscongres trappen we de campagne af. Samen gaan we op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. Met een nieuw CDA gaan wij vol enthousiasme en energie het land in om ons verhaal volop te laten klinken, zichtbaar te zijn en midden tussen de mensen te staan.

Wij gaan bouwen aan een land waar omzien naar elkaar en normen en waarden niet ouderwets, maar juist vanzelfsprekend zijn. Een land waar ieder mens telt. We staan voor een fatsoenlijk land. Voor Heel Nederland.

Zorg dat je erbij bent!

We hopen je in ’s-Hertogenbosch te mogen begroeten om samen met onze lijsttrekker en kandidaten de campagne te starten. Samen kunnen wij Nederland overtuigen van ons verhaal. Daar hebben we ook jou hard bij nodig. Meld je aan en doe mee!

Programma

Nieuwsgierig naar het totale programma? Klik op onderstaande vakjes als je meer informatie over het verkiezingscongres wilt.

Graag tot ziens op 23 september!

Alle informatie over het Partijcongres

Aanmelden

De mogelijkheid om je aan te melden voor het congres is inmiddels gesloten.

Bevestiging

Je ontvangt in de week van 18 september via de mail je bevestiging. Daarin staat de laatste informatie over waar je je ter plekke moet melden, hoe er gestemd gaat worden, in welke zalen de sessies zijn etc.

Introducees aanmelden 

Introducees zijn van harte welkom tijdens het congres. Als ze geen lid zijn, dan kun je hen aanmelden via je eigen aanmeldformulier, onder het kopje introducé. Is je introducé lid van het CDA, dan moet hij/zij een eigen aanmeldformulier invullen, zodat we gelijk de juiste gegevens hebben voor stemrecht. 

Ringleiding

Voor deelnemers die slechthorend zijn, is er ringleiding beschikbaar in de plenaire zaal. Op het aanmeldformulier kun je aangeven of je hiervan gebruik wilt maken.

Bijdrage Verkiezingscongres 

De toegang is gratis, om iedereen de kans te geven deel te nemen aan het congres. Maar om een dergelijk congres te organiseren is veel geld nodig. Daarom vragen we je, net als bij voorgaande congressen, om een vrijwillige bijdrage, die je via het aanmeldformulier kunt voldoen. Help je mee? 

Opnames 

Tijdens het congres worden opnames en foto's gemaakt, waar je mogelijk op voorkomt. De beelden worden eventueel door derden uitgezonden, verwerkt in CDA-spotjes, op de website of op social media geplaatst, in drukwerk geplaatst of gebruikt in een compilatiefilm. Als je je aanmeldt voor het congres, ga je hiermee akkoord. 

Programma

Het ochtendprogramma vindt plaats tussen 10.00 en 13.00 uur. Daarin vinden onder meer de volgende onderdelen plaats:

  • Korte plenaire opening met welkom, Wilhelmus, het in memoriam en het meditatief moment.
  • Het huishoudelijk deel met vaststelling verslag congres 4/2/23, stand van zaken resoluties afgelopen congressen, vaststellen begroting 2024, mandaat jaarrekening 2023, benoemingen en afscheid.
  • Parallelle deelsessies amendementen en resoluties. De amendementen op het verkiezingsprogramma zullen in parallelle sessies behandeld worden. In de sessies zal ook gestemd worden. Afhankelijk van het aantal amendementen bepalen we het aantal sessies en het tijdstip van de sessies. De resoluties worden in een aparte parallelsessie behandeld.

Tussen 13.00-14.00 uur kunnen we gezamenlijk lunchen in de foyer.

Na de lunch gaan we plenair verder met onder meer discussie en stemming over de overgebleven amendementen, het vaststellen van de kandidatenlijst, de bekrachtiging van de voordrachten van de lijsttrekkers en de feestelijke start van de Tweede Kamercampagne.

We sluiten de dag af met rond 16.15 uur een borrel en aansluitend om 18.15 uur het 12 Provinciën Diner

Behandeling en stemming amendementen

T/m 14 september kunnen amendementen op het verkiezingsprogramma ingediend worden, zie voor de precieze planning cda.nl/tk2023

Het conceptverkiezingsprogramma wordt 4 september opgeleverd. Gemeentelijke en provinciale afdelingen, worden geadviseerd om tussen 4-14 september 2023 de ALV te plannen om amendementen aan te dragen. Ook netwerken en gelieerde organisaties hebben in die periode de kans om amendementen in te dienen. Er mogen maximaal 10 amendementen per afdeling, organisatie, netwerk ingediend worden.

Klik hier om het format voor de amendementen te downloaden.

De amendementen zullen, voorzien van een preadvies, donderdag 21 september op de website geplaatst worden.

Tijdens het congres zullen de amendementen in de ochtend in parallelle sessies behandeld worden, zowel discussie als stemming.

Wordt een amendement tijdens de sessies niet met ⅔ meerderheid aangenomen, dan zal het amendement in de middag plenair terugkomen.

Tijdens het plenaire middagdeel (14.00-16.15 uur) zal over de amendementen die tijdens de ochtendsessies niet met ⅔ meerderheid zijn aangenomen opnieuw kort gediscussieerd en vervolgens gestemd worden.

Als over alle amendementen gestemd is, zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Toegang deelsessies:

De parallelle sessies staan allemaal in het teken van de amendementen en één sessie over de resoluties. Je geeft je van tevoren niet op voor een bepaalde sessies. Afhankelijk van het aantal amendementen zal de verdeling over de sessies in de week voor het congres via de website bekend gemaakt worden.

Amendementen op de site

Donderdag 21 september, einde middag, zullen de amendementen, voorzien van een preadvies, op de site worden geplaatst.

Tijdens het verkiezingscongres zullen de amendementen niet in gedrukte vorm aanwezig zijn.

Je kunt ze downloaden vanaf de congressite of zelf geprint meenemen.

Resoluties

Indienen resoluties

Gezien het karakter van dit verkiezingscongres, willen we je verzoeken zeer terughoudend te zijn met het indienen van resoluties.

Wil je toch een resolutie indienen, dan gelden hiervoor de volgende regels:

  1. Je kunt een resolutie indienen namens een provinciale afdeling, het CDJA  of het CDAV of een netwerk
  2. Je kunt een resolutie indienen namens een gemeentelijke afdeling
  3. Je kunt een resolutie indienen namens 25 individuele leden.

Uiterste datum indienen resoluties donderdag 14 september a.s. uiterlijk 10.00 uur, via [email protected].

Je moet voor het indienen van een resolutie gebruikmaken van het format (hier te downloaden).

Plaatsing resoluties op de website (www.cda.nl) voorzien van een preadvies: donderdag 21 september 2023, einde middag.

Behandeling resoluties

Eventueel ingediende resoluties zullen in een parallelsessie worden besproken.

 

Te downloaden stukken

Stemrecht verkiezingscongres

Stemrecht verkiezingscongres 23 september 2023

Je hebt stemrecht als je voor 29 juli 2023 lid bent geworden.

Daarnaast moet je uiterlijk op dinsdag 19 september 2023, 10.00 uur aan je financiële verplichtingen hebben voldaan.

Heb je nog niet aan je financiële verplichtingen voldaan, dan kun je het juiste bedrag overmaken op NL97INGB 0000 712 000 tnv Stg. Secretariaat CDA, ovv je relatienummer en contributie 2023. 

Het helpt ons als je je ruim op tijd aanmeldt voor het congres en je contributie voor 2023 op tijd betaald hebt. Dan kunnen wij nog controleren of we je contributie hebben ontvangen en je stemrecht toewijzen. 

Vergaderstukken

Hier kun je alle vergaderstukken downloaden 

Mocht je ter kennisname de jaarrekening en het jaarverslag 2022 in willen zien. Klik dan hier.

Locatie en bereikbaarheid

Locatie en route

Locatie verkiezingscongres

Congrescentrum 1931

Oude Engelenseweg 1

5222 AA  ‘s-Hertogenbosch

Bereikbaarheid

Congrescentrum 1931 bevindt zich op 10 minuten lopen van het Centraal Station in ’s-Hertogenbosch, uitgang Paleiskwartier/Brabanthallen.

Parkeren

Direct bij de locatie zijn voldoende parkeerplaatsen (parkeerkosten voor eigen rekening, alleen af te rekenen met de pin)

Catering

Consumpties

Consumpties zijn voor rekening van de deelnemers. Je kunt deze alleen met de pin afrekenen.

Lunch

Je kunt via het aanmeldformulier een lunchbon bestellen en aangeven of u nog dieetwensen hebt. De kosten voor een lunch bedragen € 17,50 p.p. De lunch bestaat uit diverse soorten broodjes, fruit en melk/karnemelk.

Benefiet Diner

Na afloop van het congres organiseren we het 12 Provinciën Diner.

Programma

De avond bestaat uit een diner, entertainment, interviews met CDA-prominenten en een veiling. Onze lijsttrekker en kandidaten voor de Tweede Kamer zullen ook aanwezig zijn evenals de bewindspersonen. In de loop van de komende weken zullen wij het programma verder aanvullen.

Voor meer informatie en aanmelden, ga naar de website van het 12 Provinciën Diner

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.