Op 14 juni jl. heeft het landelijk bestuur aangekondigd op korte termijn een bijzonder congres te organiseren. Dit is ook besproken met de Verenigingsraad en er is een voorbereidingscomité van CDA-leden ingesteld, dat mede de inhoud van het congres bepaalt. 

Het Bijzonder Partijcongres vindt plaats op 11 september 2021. Het congres markeert een belangrijk moment voor het bouwen aan de toekomst van de partij. We organiseren het congres daarom op de eerste zaterdag nadat alle schoolvakanties zijn afgelopen. Op die manier kan ieder lid deelnemen. 

Tijdens het congres blikken we terug op de afgelopen verkiezingen en wordt er verantwoording afgelegd over de keuzes die gemaakt zijn. Ook de opbrengsten van de commissies Spies en Van Rooy, en rapporteur Van Zwol verdienen hier een plek, omdat de resultaten die zij opleveren het lerend vermogen van de partij versterken en aanknopingspunten geven om zaken anders en beter te doen.

Dit bijzonder congres is ook het moment om gezamenlijk door te spreken over de inhoud, ons CDA-verhaal, waar vele afdelingen naar uitkijken met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is via het resolutieproces gelegenheid om het partijcongres uitspraken te laten doen richting Landelijk Bestuur en de volksvertegenwoordigers op nationaal en Europees niveau.

Onderstaand vind je informatie voor zover deze nu bekend is. In de loop van de weken wordt de website steeds bijgehouden met de nieuwste informatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de dan geldende corona-maatregelen.

Opzet van het congres:

Het liefst waren we het hele programma fysiek bij elkaar gekomen omdat we zien dat er veel behoefte is aan het in gesprek gaan met elkaar en het elkaar ontmoeten. De actuele corona-maatregelen maken dat op dit moment echter niet mogelijk. Op basis van de actuele maatregelen en de input die bij de leden opgehaald is over de gewenste vorm van het congres is besloten de deelsessies digitaal plaats te laten vinden voorafgaand aan 11 september. Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid voor leden om aan verschillende deelsessies deel te nemen. 

Of de plenaire bijeenkomst fysiek, hybride of digitaal zal zijn hangt af van de dan geldende corona-maatregelen. We hopen wel dat we je live kunnen ontmoeten. We bereiden de verschillende opties helemaal voor en zullen op basis van de informatie van het kabinet half augustus een definitief besluit nemen en de leden hierover informeren. Dank aan de leden die over deze problematiek de enquête hebben willen invullen en hiermee de organisatie en ook het voorbereidingscomité ondersteunen in de diverse werkzaamheden.

Het plenaire programma is ook te volgen via een livestream op onze website: cda.nl/live

Aanmelden Bijzonder Partijcongres

Het programma is nu nog in voorbereiding. We stellen de aanmelding open als het programma gereed is. Je kunt je dan in één keer voor de juiste onderdelen aanmelden.

Wil je deelnemen aan het congres, dan is aanmelden verplicht. Dat kan tussen ca half augustus en woensdag 8 september, 10.00 uur, daarna is de inschrijving gesloten. Aanmelden kan vanaf half augustus hier.

Als er door extra coronamaatregelen geen fysiek of hybride congres kan plaatsvinden, dan moeten we overschakelen naar een volledig digitaal congres. Om daaraan deel te nemen heb je een eigen e-mailadres, 06-nummer en een smartphone/tablet/computer nodig om mee te kunnen stemmen. Deze gegevens vragen we daarom vast uit op het aanmeldformulier, zodat we als het nodig is, snel kunnen schakelen. En weet, we betrekken specialistische expertise bij het contracteren van partners die de digitale ondersteuning zullen leveren en testen het systeem vooraf. 

Programma

Het programma is nog in voorbereiding. Nadere informatie volgt rond half augustus.

Themasessies

Het programma is nog in voorbereiding. Nadere informatie volgt rond half augustus.

Locatie & Catering

(alleen als je fysiek deelneemt en dit vanuit coronaperspectief toegestaan is)

Locatie

Indien er een fysiek of hybride congres gehouden wordt, zal dat plaatsvinden in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch.

Parkeren

Er is voldoende (betaald) parkeerruimte rondom de locatie.

Voor mindervaliden reserveren we een aantal parkeerplekken. Op vertoon van je mindervalidenkaart kun je gebruik maken van deze plekken. Op je aanmeldformulier kun je aangeven of je hier gebruik van wilt maken.

OV

Uiteraard hebben we liever dat je gebruik maakt van het openbaar vervoer, dus als het even kan, kom dan met het ov. De locatie ligt op loopafstand van het station.

Catering

Drankjes afrekenen kan alleen door te pinnen, je kunt bij de buffetten niet met los geld afrekenen.

Via het aanmeldformulier kun je een lunchpakket bestellen bij fysieke deelname. De lunch kan alleen van tevoren besteld worden via het aanmeldformulier en afgerekend worden via IDeal. Op de dag zelf kan geen lunch meer gekocht worden.

Op het aanmeldformulier kun je aangeven hoeveel lunches je wilt bestellen en of je dieetwensen hebt.

Deelnemen

Hoe kan ik deelnemen aan het Bijzonder Partijcongres?

Je kunt alleen deelnemen als je je hebt aangemeld voor het congres. Dat kan tussen ca. half augustus en 8 september, 10.00 uur, daarna is de inschrijving gesloten.

Om je aan te melden en om mee te kunnen stemmen als je stemgerechtigd bent heb je het volgende nodig:

  • je relatienummer/lidnummer (kijk in de nieuwsbrief van 24 juli 2021)
  • je e-mailadres, dat bij ons bekend is
  • je mobiele nummer

 

Waar vind ik mijn relatienummer/lidnummer?

Je vindt je relatienummer/lidnummer in de nieuwsbrief die we op 24 juli via de mail naar de leden gestuurd hebben met een speciale vermelding van het relatienummer in de tekst. Mocht je die nieuwsbrief niet meer hebben, dan kun je op werkdagen tussen 09.00-14.00 uur contact opnemen met de ledendesk, 070-3424888.

 

Worden er opnames gemaakt tijdens het congres?

Tijdens het congres (zowel in de zaal als van het scherm) worden opnames en foto's gemaakt, waar je mogelijk op voorkomt. De beelden worden eventueel door derden uitgezonden, verwerkt in CDA-spotjes, op de website of op social media geplaatst, in drukwerk  geplaatst of gebruikt in een compilatiefilm.

Als je je aanmeldt voor het congres, ga je hiermee akkoord.

Aanmelden

(Tot) wanneer kan ik mij aanmelden voor het Bijzonder Partijcongres?

Aanmelden voor het congres kan tussen ca. half augustus en 8 september 2021, 10.00 uur.

Het programma is nu nog in voorbereiding. Daarom stellen we de aanmelding open als het programma gereed is. Je kunt je dan in één keer voor de juiste onderdelen aanmelden.

 

Hoe meld ik mij aan?

Aanmelden voor het congres kan vanaf ca. half augustus hier. Aanmelden kan t/m 8 september, 10.00 uur. Elke deelnemer moet een eigen aanmeldformulier invullen. Voor het invullen van het formulier heb je ook je relatienummer nodig. Je vindt je relatienummer/lidnummer in de nieuwsbrief die we op 24 juli via de mail naar de leden gestuurd hebben met een speciale vermelding van het relatienummer in de tekst.  

Mocht je die nieuwsbrief niet meer hebben, dan kun je op werkdagen tussen 09.00-14.00 uur contact opnemen met de ledendesk, 070-3424888.

Behalve je relatienummer moet je je e-mailadres én je mobiele nummer invullen, per persoon een eigen mailadres en mobiel nummer. Dit heeft te maken met het versturen van eventuele stemcodes bij een digitaal of hybride congres.

 

Kan ik een introducé meenemen?

Dit bijzonder congres is alleen toegankelijk voor leden. Is je introducé lid van het CDA, dan moet hij/zij een eigen aanmeldformulier invullen. 

 

Kan ik na verzending mijn aanmelding nog wijzigen?

Nee, dat is niet mogelijk. Heb je een aanmeldformulier ingevuld en verzonden, dan kun je niet meer wijzigen.

 

Klopt het dat voor deelname aan het congres aanmelden verplicht is?

Wil je deelnemen aan het congres dan is aanmelden verplicht. Wil je het plenaire middagdeel online volgen via de openbare livestream (je kunt dan niet stemmen en/of het woord voeren), dan is aanmelden niet verplicht. 

 

Is het plenaire congres te volgen via een livestream?

Ja, via cda.nl/live kun je het programma volgen. 


Hoe is mijn privacy gewaarborgd?
Je aanmelding vindt plaats via het aanmeldformulier waarbij je zelf je gegevens beschikbaar stelt. Deze worden gecheckt op het partijbureau. Met de leverancier zijn afspraken gemaakt (gegevensverwerkingsovereenkomst) zodat de privacy is gewaarborgd.

Stemrecht

Wanneer heb ik stemrecht?

Je hebt stemrecht als je op 11 september minimaal 8 weken lid bent (je bent voor 17 juli lid geworden) en je bij aanvang van het congres je contributie over 2021 hebt betaald. 

Aanvang van het congres betekent bij de start van de themasessies die al enkele dagen eerder (digitaal) kunnen plaatsvinden dan op 11/9, ook al meld je je daar niet voor aan.  Je contributie over 2021 moet dan op onze rekening staan.

Heb je nog niet betaald, dan kun je het juiste bedrag overmaken op NL97INGB0000712000 tnv Stg. Secretariaat CDA, ovv je relatienummer en contributie 2021.

Het helpt ons als je je ruim op tijd aanmeldt voor het congres en je contributie voor 2021 op tijd betaald hebt. Dan kunnen wij nog controleren of we je contributie hebben ontvangen en je stemrecht toewijzen.


Wie bepaalt of ik stemgerechtigd ben?
De check of je stemgerechtigd bent wordt verricht op het partijbureau.

Stemmen

Hoe wordt er gestemd?

Omdat vanwege eventuele corona-maatregelen de vorm van het plenaire congres nog niet duidelijk is, komen we daar later op terug.

 

Wanneer wordt er gestemd?

Er vinden stemmingen plaats tijdens het plenaire congres op zaterdag over de resoluties. 

 

Vanwege COVID19 overschakelen naar een volledig digitaal congres

Mochten we vanwege aangescherpte maatregelen niet fysiek of hybride bij elkaar kunnen komen, dan schakelen we over naar een volledig digitaal congres. Als je je hebt aangemeld, ontvang je daar persoonlijk bericht over. Tevens zullen we dit op de website aangeven.

Resoluties

Voorwaarden indienen resolutie

Wil je een resolutie indienen, dan gelden hiervoor de volgende regels: 

  1. je kunt een resolutie indienen namens een provinciale afdeling, het CDJA of het CDAV;
  2. je kunt een resolutie indienen namens een gemeentelijke afdeling;
  3. je kunt een resolutie indienen; namens 25 individuele leden.

 

Tot wanneer kan ik een resolutie indienen?

Resoluties kunnen worden ingediend tot 26 augustus, 10.00 uur via resoluties@cda.nl

 

Format resoluties

Je kunt hier een format downloaden voor het indienen van een resolutie.

format resoluties

uitleg format resoluties

 

Wanneer staan de resoluties op de website?

Plaatsing resoluties op de website (www.cda.nl) voorzien van een preadvies: uiterlijk maandag 6 september 2021, einde middag.

 

Wanneer worden de ingediende resoluties behandeld?

Over de ingediende resoluties zal in de digitale deelsessie gediscussieerd worden mogelijk al iets eerder dan op 11/9  en deze worden ook plenair behandeld. Gestemd wordt er alleen tijdens het plenaire congres op zaterdag

 

Hoe worden de ingediende resoluties behandeld?

In de digitale deelsessie zal het grootste deel van de discussie plaatsvinden, behandeling en stemming zal plenair plaatsvinden.

Vrijwillige financiële bijdrage

Kan ik een bijdrage leveren in de congreskosten?

Graag! Net als bij eerdere congressen hopen we ook nu op een vrijwillige financiële bijdrage van de deelnemers.

Om een dergelijk congres te organiseren, zijn we aangewezen op uitgebreide professionele ondersteuning. Daar zijn ook veel kosten mee gemoeid. Als je financieel kunt bijdragen, in een tijd dat er voor een sluitende partijbegroting juist bezuinigd moet gaan worden, zouden we dat zeer op prijs stellen.

Op het aanmeldformulier kun je aangeven hoeveel je wilt bijdragen. Doe je mee?

COVID19-eisen

Het liefst waren we het hele programma fysiek bij elkaar gekomen omdat we zien dat er veel behoefte is aan het in gesprek gaan met elkaar en het elkaar ontmoeten. De actuele corona-maatregelen maken dat op dit moment echter niet mogelijk. Op basis van de actuele maatregelen en de input die bij de leden opgehaald is over de gewenste vorm van het congres is besloten de deelsessies digitaal plaats te laten vinden voorafgaand aan 11 september. Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid voor leden om aan verschillende deelsessies deel te nemen. 

Of de plenaire bijeenkomst fysiek, hybride of digitaal zal zijn hangt af van de dan geldende corona-maatregelen. We hopen wel dat we je live kunnen ontmoeten. We bereiden de verschillende opties helemaal voor en zullen op basis van de informatie van het kabinet half augustus een definitief besluit nemen en de leden hierover informeren. 

Waar kan ik terecht voor vragen of hulp?

Op het landelijk bureau is op werkdagen tot 11 september de ledendesk beschikbaar voor eventuele vragen. Deze is tussen 09.00-14.00 uur te bereiken via 070 - 34 24 888 of mail naar leden@cda.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.