Digitaal Partijcongres

Attentie

Vanwege uitloop van het ochtendprogramma begint het middagdeel van het congres om 14:45u. De stemming blijft geopend tot 13:45u. Graag zien we leden dan weer terug in het Invitado platform of via cda.nl/live.

Op zaterdag 11 december vindt het partijcongres plaats, in digitale vorm. We hadden gehoopt en eerder aangekondigd uit te gaan van een fysiek congres, maar de corona situatie brengt daar verandering in. Dit betekent voor de Dag van de Christendemocratie, met veel sessies en interactie, dat deze wordt verplaatst naar een later moment. Op de agenda van het digitale Partijcongres staat een aantal belangrijke onderwerpen: onder andere de resoluties, de wijziging van onze partijstatuten en reglementen en de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter en een nieuw bestuur.  Ook op het programma: partijleider Wopke Hoekstra, de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de eerste congresspeech van de kersverse partijvoorzitter.

Informatie

Onderstaand vind je informatie voor zover deze nu bekend is. In de loop van de weken wordt de website steeds bijgehouden met de nieuwste informatie.

Aanmelden Partijcongres

Heb je je niet aangemeld, het congres is ook te volgen via de livestream op de website, daarvoor is geen aanmelding nodig.  Je kunt dan niet stemmen of meepraten.

Programma

Plenair congres

Na de officiële opening van het congres behandelen we eerst alle huishoudelijke zaken:

 • het verslag van het bijzonder Congres van 11 september 2021, incl. een stand van zaken eerder aangenomen resoluties
 • de jaarverslagen 2020
 • de jaarrekeningen 2020
 • de begrotingen  2022
 • de benoeming van commissieleden
 • de benoeming van de bestuursleden, incl. de partijvoorzitter

Voor deze zaken kunnen, indien gewenst, schriftelijke vragen ingediend worden t/m 8 december, 10.00 uur via jurian.bos@cda.nl De antwoorden op deze vragen plaatsen we op de website of behandelen we tijdens het partijcongres. Er zal tijdens dit stukje congres geen live-discussie plaatsvinden.

Na de huishoudelijke zaken worden vanaf 10.30 uur de amendementen en eventuele wijzigingsvoorstellen op de Statuten en Reglementen én de resoluties behandeld. Bij beide onderdelen krijgt de indiener eerst het woord, die halen we digitaal de uitzending in. Vervolgens zal bij de amendementen en wijzigingsvoorstellen ook het bestuur het woord voeren en bij de resoluties het bestuur en de fractie. Deelnemers kunnen digitaal reageren. 

Na de resoluties schorsen we het programma zodat je tijd hebt om te stemmen. In de middag komen we om 14.00 uur terug met een kort programma met de uitslagen van alle stemmingen, Gemeenteraadsverkiezingen, partijleider Wopke Hoekstra en uiteraard de speech van de nieuwe partijvoorzitter.

Parallel aan het ochtendprogramma organiseren we een campagnesessie voor lijsttrekkers, kandidaten, campagneleiders, kortom, iedereen die er de komende maanden hard aan gaat trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen. We laten hierbij zeker de betrokkenen bij de herindelingsverkiezingen van 24 november jl. aan het woord om hun ervaringen met ons te delen.

Behalve de parallelsessie over de gemeenteraadsverkiezingen vindt er een lunchsessie plaats, georganiseerd door de CDA Bestuurdersvereniging. Gecombineerd met de ALV van de Bestuurdersvereniging zal de sessie gaan over het thema:  Versterken lokale democratie: Burger(be)raad: vergroot het vertrouwen in de (lokale) politiek, of een heilloze weg? Met een aantal interessante sprekers verkennen we dit thema en bespreken we hoe je vanuit de christendemocratie naar vormen van deliberatieve democratie kunt kijken. Naast deze inhoudelijke bespreking worden de jaarstukken, begroting en bestuurszaken van de Bestuurdersvereniging besproken. 

Je hoeft je niet apart aan te melden voor deze sessies. Iedereen die zich aangemeld heeft voor het congres kan op de dag zelf digitaal kiezen of het plenaire programma wordt gevolgd of één van de parallelsessies.

 

 

 

Deelnemen en aanmelden

De aanmelding is inmiddels gesloten.

Hoe kan ik deelnemen aan het digitale partijcongres?

Zoals bij elk congres moet je je aanmelden om deel te kunnen nemen. Na controle of je stemrecht hebt, krijg je rond 9 december de instructie en inloggegevens toegestuurd voor deelname. Het plenaire congres is ook te volgen via de live stream op cda.nl/live. Daar is geen aanmelding voor nodig (maar dan kun je ook niet stemmen of op een andere manier meedoen). Aanmelden kon tot en met zondag 5 december. 

Je  ontvangt na aanmelding per mail binnen een paar uur een automatische bevestiging van je aanmelding op het mailadres dat je hebt opgegeven. Als je geen bevestiging ontvangt, is je aanmelding niet goed doorgekomen. Je kunt je in dat geval opnieuw aanmelden. 

 

Wat heb ik nodig om me aan te melden?

Je moet je e-mailadres én je mobiele nummer invullen, per persoon een eigen mailadres (bij voorkeur het mailadres waar je de nieuwsbrief op ontvangt) en een eigen mobiel nummer. Dit heeft te maken met het versturen van de stemcodes.

Daarnaast moet je ook je relatienummer invullen. Je vindt je relatienummer/lidnummer in de speciale congresnieuwsbrief van 18 november 2021 met een speciale vermelding van het relatienummer in de tekst.  Of neem op werkdagen tussen 09.00-14.00 uur contact op met de ledendesk, 070-3424888.

 

Waar vind ik mijn relatienummer/lidnummer?

Je vindt je relatienummer/lidnummer in de speciale congresnieuwsbrief van 18 november 2021 met een speciale vermelding van het relatienummer in de tekst.  Of neem op werkdagen tussen 09.00-14.00 uur contact op met de ledendesk, 070-3424888.

 

Kan ik ook een introducé aanmelden?

Introducees kunnen het plenaire deel van het congres volgen via de livestream op cda.nl/live, daar is geen aanmelding voor nodig.

 

Kan ik na verzending mijn aanmelding nog wijzigen?

Nee, dat is niet mogelijk. Heb je een aanmeldformulier ingevuld en verzonden, dan kun je niet meer wijzigen.

 

Is het programma op 11 december ook online te volgen?

Ja, via cda.nl/live is het plenaire programma te volgen. 

 

Worden er opnames gemaakt tijdens het congres?

Ja, tijdens het digitale congres worden opnames en foto's gemaakt, waar je mogelijk op voorkomt. De beelden worden eventueel door derden uitgezonden, verwerkt in CDA-spotjes, op de website of op social media geplaatst, in drukwerk  geplaatst of gebruikt in een compilatiefilm. Als je je aanmeldt voor het congres op 11 december, ga je hiermee akkoord.

 

 

 

Stemrecht

Wanneer heb ik stemrecht?

Je hebt stemrecht als je: 

 1. minimaal 8 weken lid bent op de dag van het congres (dat betekent voor dit congres dat je vóór 16 oktober lid moet zijn geworden)
 2. op tijd je contributie betaald hebt over het jaar 2021. 

Uiterlijk 9 december 2021 om 10.00 uur moet je contributie op onze rekening staan. We kunnen je dan op tijd een stemcode toesturen.

Houd er rekening mee dat het soms meerdere dagen duurt voor het bedrag bij ons op de rekening zichtbaar is, maak het dus op tijd over.

Leden die na 1 september 2021 lid zijn geworden zijn niet contributieplichtig over 2021.

Heb je nog niet betaald, dan kun je het juiste bedrag overmaken op NL97INGB0000712000 tnv Stg. Secretariaat CDA, ovv je relatienummer en contributie 2021. Het helpt ons als je je ruim op tijd aanmeldt voor het congres en je contributie voor 2021 op tijd betaald hebt. Dan kunnen wij nog controleren of we je contributie hebben ontvangen en je stemrecht toewijzen.


Wie bepaalt of ik stemgerechtigd ben?
De check of je stemgerechtigd bent op basis van bovenstaande criteria wordt verricht op het partijbureau.

Stemmen

Hoe kan ik stemmen?

Als je je tijdig aangemeld hebt en je bent stemgerechtigd, dan kun je digitaal stemmen. Dit doe je met je eigen computer, laptop, tablet of smartphone en kan alleen als je bent aangemeld.

Waar kan ik over stemmen?

We stemmen over:

 • het verslag van het congres van 11 september 2021
 • de jaarverslagen 2020
 • de jaarrekeningen 2020
 • de begrotingen 2022
 • de benoeming van de commissieleden
 • de benoeming van de bestuursleden, incl'. de partijvoorzitter
 • de amendementen en eventuele wijzigingsvoorstellen op de Statuten en Reglementen en vervolgens over de eindversie
 • de resoluties

Wanneer kan ik stemmen?

We stemmen niet live deze keer. Via een aparte stemsite kun je zaterdag 11 december gedurende langere tijd stemmen. Meer hierover t.z.t. in de definitieve bevestiging. Je stemt met je eigen computer, laptop, tablet of smartphone.

Wordt het stemsysteem door elke browser ondersteund?

Het systeem wordt ondersteund door de meeste browsers, maar het beste is om Google Chrome te gebruiken.

 

 

Discussie

Op welke wijze kan ik meediscussiëren tijdens het partijcongres?

 • Schriftelijk vragen stellen over het huishoudelijk deel van het partijcongres

Voor onderstaande zaken kunnen, indien gewenst, schriftelijke vragen ingediend worden t/m woensdag 8 december, 10.00 uur via jurian.bos@cda.nl De antwoorden op deze vragen plaatsen we uiterlijk 10 december op de website of behandelen we tijdens het partijcongres. Er zal tijdens dit onderdeel van het congres geen live-discussie plaatsvinden.

 • het verslag van het bijzonder Congres van 11 september 2021, incl. een stand van zaken eerder aangenomen resoluties
 • de jaarverslagen 2020
 • de jaarrekeningen 2020
 • de begrotingen  2022
 • de benoeming van de bestuursleden, incl. de partijvoorzitter
 • de benoeming van commissieleden

De partij heeft meerdere commissies zoals de Integriteits- en Royementscommissie, de Auditcommissie en dergelijke. De leden van deze commissies worden door het partijcongres benoemd. De voordrachten voor (her)benoeming vind je vanaf 26 november op deze website.

Al deze stukken vind je op de pagina vergaderstukken vanaf nu en vanaf 26 november.

 • Via de Q&A je mening laten horen

Tijdens de discussie over de amendementen op de Statuten en Reglementen én bij de resoluties krijgt de indiener het woord. De overige deelnemers kunnen via de Q&A reageren.

 

 

Resoluties

Hoe kan ik een resolutie indienen?

De termijn voor het indienen van een resolutie is gesloten.

Resoluties konden worden ingediend t/m donderdag 25 november 10.00 uur.

Wanneer staan de resoluties op de website?

Plaatsing resoluties op de website (www.cda.nl) voorzien van een preadvies: uiterlijk maandag 6 december 2021, einde middag.

Wanneer en hoe worden de ingediende resoluties behandeld?

De resoluties worden tijdens het plenaire deel behandeld. Alle resoluties worden voorzien van een preadvies. De resoluties met een positief preadvies worden alleen toegelicht. Over de resoluties met een negatief preadvies zal  in de plenaire sessie gediscussieerd worden. De indiener heeft gelegenheid de resolutie toe te lichten, het bestuur en/of Tweede Kamerfractie lichten het preadvies toe en deelnemers kunnen via de chat reageren. Aansluitend kan buiten het programma gestemd worden.


Download hier de resoluties 

Download hier de uitslagen

Amendementen en eventuele wijzigingen Statuten en Reglementen

Indienen amendementen

Tot en met 13 november konden amendementen ingediend worden op de Statuten en Reglementen. Daarnaast kan het bestuur wijzigingsvoorstellen indienen, bijvoorbeeld om kennelijke omissies te herstellen.

Wanneer en hoe worden de ingediende amendementen behandeld?

De amendementen en wijzigingsvoorstellen worden tijdens het plenaire deel behandeld.

Alle amendementen worden voorzien van een preadvies. De amendementen met een positief preadvies worden alleen toegelicht. Over de amendementen met een negatief preadvies zal in de plenaire sessie gediscussieerd worden. De indiener heeft gelegenheid het amendement  toe te lichten, het bestuur licht het preadvies toe en deelnemers kunnen via de chat reageren. Het bestuur zal ook eventuele wijzigingsvoorstellen toelichten. Aansluitend kan buiten het programma gestemd worden.

Download hier de amendementen.

 

Vergaderstukken

Hier kun je alle vergaderstukken downloaden

Nu:

 

 

 

Voorbereidingscomité congres

Het partijcongres wordt wederom samen met een voorbereidings comité georganiseerd, om zo de leden te betrekken bij de organisatie en inhoud van het partijcongres. Het voorbereidings comité is inmiddels een aantal keren digitaal bijeen geweest en zal de komende weken nog een aantal keer overleggen en input geven. Het is een bewuste keuze geweest om een jonge generatie in het comité op te nemen.

Het comité bestaat uit:

 • Marnix van Rij, interim Partijvoorzitter (vz)
 • Stefan Janszen, lijsttrekker Gemert-Bakel 
 • Marieke Nass, lijsttrekker Gulpen-Wittem 
 • Dorien Wind, raadslid CDA Almelo en voorzitter CDJA Overijssel 
 • Remco van Dooren, lijsttrekker CDA Eindhoven 
 • Marc Smellink, fractievoorzitter Dinkelland

Vanuit het overgangsbestuur is secretaris Marischa Kip adviseur, naast enkele medewerkers die ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

 

Vrijwillige financiële bijdrage

Kan ik een bijdrage leveren in de congreskosten?

Graag! Net als bij eerdere congressen hopen we ook nu op een vrijwillige financiële bijdrage van de deelnemers.

Om, na het extra congres van 11 september jl. het reguliere congres te organiseren, is extra geld nodig. Ook een digitaal congres, met digitale uitzending, stemming en discussie kost veel geld. 

Als je financieel kunt bijdragen, in een tijd dat er voor een sluitende partijbegroting juist bezuinigd moet gaan worden, zouden we dat zeer op prijs stellen.

Op het aanmeldformulier kun je aangeven hoeveel je wilt bijdragen. Doe je mee?

 

Waar kan ik terecht voor vragen of hulp?

Op het landelijk bureau is op werkdagen tot 11 december de ledendesk beschikbaar voor eventuele vragen. Deze is tussen 09.00-14.00 uur te bereiken via 070 - 34 24 888 of mail naar leden@cda.nl

Op de dag van het congres zijn we ook bereikbaar zolang het congres live is. Hoe, dat lees je in de bevestiging die je na aanmelding rond 9 december via de mail ontvangt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.