Het CDA presenteert het manifest ‘van Wilsverklaring naar Wensverklaring’. Het manifest roept op tot een maatschappelijk en politiek debat over recht doen aan de oude dag en de laatste levensfase. Nu mensen door een gezond leven en goede zorg steeds ouder worden, moet er als samenleving nadrukkelijk worden nagedacht over de laatste fase van het leven. In 2020 kwam D66 met het wetsvoorstel Voltooid Leven. Dit voorstel moet het mogelijk maken dat ouderen die klaar zijn met leven stervenshulp kunnen krijgen. Het CDA is tegen dit wetsvoorstel.

CDA Tweede Kamerlid Hilde Palland: ‘Zorgen over de oude dag of laatste levensfase moeten we serieus nemen. Maar uit onderzoeken blijkt dat de stervenswens van ouderen zeer veranderlijk is en er veel problemen achter schuil gaan. Wat ons betreft mogen problemen als eenzaamheid, financiële zorgen of het gevoel er niet meer toe te doen nooit de reden zijn dat ouderen hun leven als voltooid beschouwen. Als deze problemen een rol spelen, moeten we ouderen daarbij helpen, voor ze klaar staan. Dat is de plicht die wij als samenleving hebben.’’

Het CDA stelt daarom dat we uiterst zorgvuldig en voorzichtig moeten zijn als het gaat om de rol van de overheid bij het ‘faciliteren’ van levenseindevragen of het eenvoudiger maken van zelfdoding en ons realiseren wat dat voor effect in de samenleving kan hebben. Palland: Het is wat mij betreft de taak van de overheid om leven te beschermen, juíst als het kwetsbaar is. Daar kiezen wij voor. We stellen dan ook het goede samenleven tegenover een initiatief als Voltooid Leven.’

Van Wilsverklaring naar wensverklaring
Het CDA wil een beweging in gang zetten van wilsverklaring naar wensverklaring. Veel ouderen geven antwoord op deze vragen in de vorm van een wilsverklaring. Daarin worden dingen vastgelegd rond behandeling of levenseinde als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Maar een wilsverklaring doet daarmee volgens het CDA geen recht aan de grote vragen die spelen in de laatste fase van het leven.

‘’Wat mij betreft moet er bij het ouder worden aandacht zijn voor een wensverklaring. Onderdeel zijn van de samenleving en de rol en betekenis van ieder mens zijn daarin het uitgangspunt. Niet vanuit de maakbaarheids-gedachte, maar vanuit zingevingsvragen’’ aldus Palland.

Met een wensverklaring is er ruimte voor eigen ideeën, het adresseren van zorgen, wensen en noden voor de invulling van de oude dag en laatste levensfase. Palland: ‘’In de eerste plaats een vraag aan onszelf maar tegelijkertijd een belangrijk gesprek om te voeren met de mensen om ons heen. Laten we met elkaar verkennen wat er nodig is om van eenzaam voltooid naar goed samen leven te gaan.’’
 

Praat mee over het manifest van Wilsverklaring naar Wensverklaring

Praat mee over het manifest van Wilsverklaring naar Wensverklaring
Ondertekenen

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.