kandidaten CDA Gouda
10 december 2021

Top 10 Kandidatenlijst gemeenteraad 2022

Op de Algemene Ledenvergadering van het CDA Gouda is op maandag 6 december 2021 de top 10 van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld.

'Zij aan zij, voor een Gouda dat we door willen geven!' 

Gouwenaars willen aandacht voor de sociale samenhang van de stad, zorg voor elkaar, aandacht voor de wijken en het milieu. De kandidaten van het CDA Gouda willen graag aan de slag om samen – inwoners onderling, maar ook de burger en de overheid – zij aan zij te staan voor een Gouda dat we door willen geven aan de volgende generaties.

De kandidaten zullen zich in de komende tijd presenteren in de stad, maar ook online. Ze stellen zich hieronder alvast kort aan u voor.

1. Michiel Bunnik

Mijn naam is Michiel Bunnik, 47 jaar. Gouda is om van te houden. Een stad waar mensen samenleven met verschillende achtergronden. Een krachtige samenleving met een rijk verenigingsleven. Een stad waar creativiteit en doen samengaan en leiden tot mooie initiatieven en prestaties.

Ik hou ervan bruggen te bouwen. Tussen mensen onderling en hun verschillen, tussen kritiek en voortgang, tussen plannen en ideeën, tussen dromen en mogelijkheden. Voor mij zijn de Christen Democratische waarden het fundament van waaruit ik denk, spreek en doe. Met liefde voor de stad, met aandacht voor de inwoner en door te blijven luisteren naar wat nodig is. Graag bouwen wij zij aan zij verder aan een stad die we door willen geven aan onze kinderen. Ik ben er klaar voor!

Lees meer >>

 

2. Martijn van der Wind

Ik ben Martijn van der Wind, Gouwenaar sinds 1998. Van Korte Akkeren ben ik via Plaswijck twee jaar geleden in Westergouwe terechtgekomen, samen met mijn vrouw en onze twee kinderen. Gouda is een stad met een rijke historie die verder reikt dan de monumentale binnenstad. Het is een stad van vrijheid en tolerantie, daar voel ik me zeer thuis. Het sluit voor mij aan bij dat waar CDA Gouda voor staat: zij aan zij, voor een Gouda dat we door willen geven. Ik ben ondernemer en werk als communicatiestrateeg en woordvoerder. Oprecht luisteren, inleven en de ander proberen te begrijpen, zijn de basis van verbinding en effectieve communicatie. Ook in de politiek wil ik van daaruit werken. Gouda zijn we samen; heel divers, met uiteenlopende overtuigingen en belangen. Samen geven we Gouda kleur. De komende jaren zal ik mij inzetten voor een gemeente:

  1. die mensen opzoekt en met hen op basis van gelijkwaardigheid afspraken maakt;
  2. die zorgt voor een schoon, heel en veilig Gouda;
  3. die de waarde van sport inziet en die sport dichter bij de inwoners brengt;
  4. die inzet op voldoende woningen en banen voor Gouwenaars en hun kinderen.

Hierover ga ik graag in gesprek met iedereen die dat wil. Spreek me gerust aan op straat, of kom eens langs in Westergouwe voor een gesprek aan de keukentafel, op de vlonder aan het water of tijdens een wandeling. Dan laat ik ondertussen de veelzijdigheid van Westergouwe met veel plezier zien.  Lees meer>>

 

3. Niels Honkoop

Mijn naam is Niels Honkoop, ik ben in 1992 geboren in Oosterwei en woon nu in Korte Akkeren. In 2018 werd ik voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Gouda. Toen zei ik: "Ik ga alles veranderen." Dat is niet gelukt. Wat wel gelukt is, is dat ik vele Gouwenaars, die normaal gesproken de Goudse politiek links laten liggen, heb weten aan te spreken en mee te nemen in de besluiten die wij nemen.

Het gaat namelijk ergens over: over hen, over jou, over voldoende huizen voor iedereen, over een aantrekkelijke binnenstad, over parkeerplaatsen, over banen, over veiligheid en over het klimaat. Ik vind het belangrijk dat we een gemeente hebben die kansen waarmaakt en die eerlijk met mensen omgaat. De komende vier jaar wil ik me weer inzetten voor jullie. Daarvoor heb ik jullie hulp nodig in maart. Weet me te vinden!

Twitter: @NielsHonkoop
Instagram: @nielshonkoop

Lees meer >>

 

4. Margreeth van Dijk

Mijn naam is Margreeth van Dijk, sinds 26 september 2018 beëdigd burgerraadslid van het CDA in Gouda. Als eerste vrouw en vierde op de lijst doe ik mee aan verkiezingen van 2022-2026. In Scheveningen geboren, woon ik na vele omzwervingen sinds mei 2005 in Gouda. Betrokken bij het CDA Gouda vanaf 2006 en landelijk voor de CDA V&V. Vanaf 1 juli 2010 ‘mag ik alles’ na een 45-jarig werkzaam leven als intra- en extramurale verpleegkundige in Nederland en buitenland.

1. Gespreide verantwoordelijkheid
De overheid is er voor de inwoners, niet andersom. Mijn bijdrage hierbij is de burgerparticipatie te toetsen in het traject van de besluitvorming van de raad.

2. Publieke gerechtigheid
Waarbij iedereen meedoet, wel of niet gehandicapt en zonder discriminatie. Aandacht voor armoede, schulden en een veilige omgeving, liefst met bewoners zonder (drugs)verslaving.

3. Solidariteit
De Gouwenaren een plek geven om te wonen. Dat kan alleen samen met onze inwoners, als een schild voor de zwakkeren. Mogelijkheden creëren of onderhouden voor sport, ontspanning en gezond leven, waarbij iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft.

4. Rentmeesterschap
Gouda heeft een rijke erfenis en het Goudse bedrijfsleven is goud waard. Niet alles uit deze erfenis is goed anno 2022 en heeft daardoor oog voor klimaatadaptatie, rekening houdend met het gemeentelijke huishoudboekje.

Ik kom uit de zorg en wil de gemeente kritisch volgen om ervoor te zorgen dat de zorg goed is en blijft in Gouda. Ik wens u een goede gezondheid toe.

Lees meer >>​​​​​​​

 

5. Hendrik Spit

Als bezorgde grootvader wil ik mij inzetten voor de leefbaarheid van Gouda. Ik ga de middelen en politieke wil daarvoor bij elkaar halen. Voor de veiligheid op straat ben ik al bezig.

Bij het verdelen van voedsel bij de Voedselbank, luister ik naar de verhalen van de mensen en geef ze een gezond pakket. Zo doe ik iets tegen verspilling van goed voedsel en het wegwerken van schulden.

 

Lees meer >>

6. Saskia Kwaaitaal

Ik wil graag meepraten als CDA-raadslid. Vooral omdat het goed is voor de buurt waar je woont. Zo kan ik meepraten over hoe we met onze buurt om moeten gaan en wat er beter kan.

Ik ben enthousiast en gemotiveerd. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan en om samen te werken. 

Lees meer >>

 

7. Jessy Hoekstra

Aangenaam, mijn naam is Jessy Hoekstra. Ik heb mijn rechtenopleiding afgerond aan de Haagse Hogeschool en ben werkzaam als Claims Manager Europe in Amsterdam. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in het Groenhovenpark, waar ik in het eerste elftal van S.V. Gouda speel en waar ik al mijn vrienden heb. Ik woon al heel mijn leven in Gouda. Dit is nog een relatieve korte tijd omdat ik 25 jaar ben. Wel heb ik al veel veranderingen in de stad meegemaakt. Het me vaak afvragen waarom er bepaalde veranderingen plaatsvinden, hebben mij geïnteresseerd gemaakt in de lokale politiek. Iets terugdoen voor de stad en haar burgers vind ik een mooie gedachte. 

De samenleving is aan zet, waarbij de overheid zal moeten blijven faciliteren en stimuleren. Kwetsbare groepen worden te vaak over het hoofd gezien. De samenleving moet dan ook dienend werken als schild voor deze groep. Het CDA zet zich in voor de meest belangrijke begrippen die aansluiten op mijn eigen normen en waarden: verantwoordelijkheid, gerechtigheid, rentmeesterschap en solidariteit.

Lees meer>>

8. Arjen Blacquière

Mijn naam is Arjen Blacquière, nummer 8 op de kandidatenlijst. Ik ben lid van het CDA vanaf 2012 en bestuurlijk betrokken bij de afdeling Gouda sinds 2015. Al bijna zeven jaar ben ik secretaris van het bestuur. Ik ben blij dat de leden in de Algemene Ledenvergadering hun vertrouwen in mij hebben uitgesproken door mij – met terugwerkende kracht vanwege de coronabelemmeringen vorig jaar – te benoemen voor een tweede termijn. Voor een afdelingsecretaris zijn de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen steevast de drukste periode. De komende weken zorg ik ervoor dat de kandidatenlijst op tijd, correct ingevuld en voorzien van de juiste bijlagen bij de gemeente terecht komt. Dat is een erg secuur werkje, want iedere punt en komma moeten kloppen en de tijdschema’s zijn strak. Als de benodigde stukken ook maar een minuut te laat worden ingeleverd, is de consequentie dat de partij niet meedoet met de verkiezingen.

Dan nog iets over mij persoonlijk. Ik ben 50 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen in de tienerleeftijd. Een heel leuke en boeiende levensfase is dat. Ik werk als geotechnisch adviseur bij ingenieursbureau Antea Group. Mijn werk bestaat onder andere uit het berekenen van damwandconstructies en (paal)funderingen, grondophogingen voor de aanleg van wegen of woningen en het maken van stabiliteitsberekeningen van dijken. Ik heb diverse hobby’s, waarvan spoorwegen – en eigenlijk alles wat zich op openbare wielen voortbeweegt – toch wel de voornaamste is. Aantrekkelijke openbaar vervoervoorzieningen voor de stad en de omliggende plaatsen vind ik dan ook erg belangrijk. Lees meer >>

 

9. Heleen Verkade-de Heer

Mijn naam is Heleen Verkade-de Heer en ik ben 54 jaar geleden in Gouda geboren. Na mijn studie rechten in Utrecht ben ik teruggekeerd naar deze mooie stad. Ik ben getrouwd met Cor en we hebben drie kinderen. In Gouda ben ik op verschillende manieren actief. Ik werk als beleidsmedewerker voor het bestuur van Driestar educatief, de leukste hogeschool en onderwijsadviesdienst van Gouda. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij Goudapot, Stichting IKOS en de Hanepraij en betrokken bij de kerkelijke gemeente van de Sint-Jan.

Ik leerde de Goudse politiek kennen toen ik van 2005 tot 2011 lid was van het wijkteam Kort Haarlem. Sindsdien volg ik de gemeentelijke politiek vanaf de zijlijn. Na jaren als partijloos burger door het leven te zijn gegaan, ben ik dit jaar, mede na een leuk gesprek met Eppy Boschma, lid geworden van het CDA. Nu sta ik dus ook op de lijst. Het CDA is voor mij een partij van en voor de samenleving, geïnspireerd door het christelijk gedachtegoed. Een partij die een brug wil slaan tussen traditie en toekomst en gaat voor verbinding. Daar zet ik me in Gouda graag voor in.

Juist de laatste tijd blijkt steeds vaker hoe waardevol en van betekenis een goed functionerende democratie is. De gemeenteraad is daar een belangrijk onderdeel van. Dus, ga allemaal stemmen op 16 maart a.s. en bij voorkeur natuurlijk op het CDA!

Lees meer >>

 

10. Hans Alderliesten

Als ik om me heen kijk, zie ik veel mooie dingen. Dingen om trots op te zijn, om te koesteren. Onze mooie, goede stad met haar rijke historie. Scholen, verenigingen, ondernemers. Een stad in het Groene Hart van Holland. Met de Reeuwijks Plassen binnen handbereik is er het goed wonen en leven. Gouda is niet alleen van óns, het is ook de stad van onze kinderen.

Ik maak me ook wel eens zorgen – niet alleen over het coronavirus. Dat ook: hoe kunnen onze verpleegkundigen en artsen het vol houden? Laten we goed voor elkaar zorgen en onze verantwoordelijkheid nemen. Ik maak me ook zorgen om onze leefomgeving. Hoe houden we het groen en gezellig? Ik betrek die vraag graag op mezelf: hoe kan ik zorgen voor een schone, veilige buurt? Een buurt waarin mensen elkaar groeten, dat begint bij mezelf. Ik wil me ervoor inzetten om deze stad beter door te geven. Dat kan alleen als we, schouder aan schouder, ons inzetten voor onze stad. Ik sta voor een Gouda waarin mensen mee kunnen doen, uitgedaagd worden, niet op hun verleden maar op hun toekomst aangesproken worden. 

Lees meer >>

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.