Nieuws

In Maassluis: hebben we aandacht voor elkaar

Wie hulp nodig heeft, staat er niet alleen voor. In Maassluis telt iedereen mee. Dit betekent voor het CDA Maassluis dat inwoners die ondersteuning nodig hebben dit krijgen. Thuis door zorg aan huis te bieden, op school door hulp dichtbij te organiseren. We bieden inwoners begeleiding en financiële steun aan om armoede te voorkomen. Hierdoor zorgen we ervoor dat gebrek aan geld niet leidt tot gebrek aan perspectief. We vergroten de betrokkenheid en brengen mensen met elkaar in contact om zo eenzaamheid tegen te gaan.

In Maassluis: Bruist het

Een stad waar we energie van krijgen, prettig werken, wonen en plezier maken. We ontmoeten elkaar, ondernemen activiteiten, lachen en ontspannen. Het CDA Maassluis kiest voor meer speel- en sportplekken dichtbij in de wijk. We vervangen de Olympiahal en maken onze mooie historische haven en binnenstad nog levendiger met meer vaarmogelijkheden en ruimte voor terrassen. We stimuleren verenigingen op het gebied van Cultuur en Sport om hun bereik te vergroten.

In Maassluis: voelen we ons thuis

In Maassluis voelen we ons veilig en kunnen we onszelf zijn. Het CDA Maassluis wil dat iedereen zich welkom voelt in onze samenleving en vergroten daarom de toegankelijkheid. We kiezen om te investeren in de kwaliteit van onze stoepen en parken en leggen twee nieuwe groene verblijfsgebieden aan. Omdat we ons samen verantwoordelijk voelen om de stad groen, mooi en veilig te houden, kiest het CDA Maassluis ervoor om als gemeente nog dichterbij inwoners te staan. We werken hiervoor met brede wijkteams die aanwezig zijn in de wijk. Deze teams zijn bekend bij inwoners en goed bereikbaar.

In Maassluis: zorgen we voor de toekomst

We zijn zuinig op wat we hebben en achterlaten. We zijn zuinig op de wereld door verstandige en duurzame keuzes te maken. We zetten in op meer woningbouw specifiek voor starters op de woningmarkt voor wie het nu zo moeilijk is. Voor bewoners maken we energiebesparende maatregelen eenvoudig en betaalbaar om hun huis meer energiebesparend te maken. Investeren in de toekomst betekent voor het CDA Maassluis investeren in goed onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt. Voor wie betaald werk niet mogelijk is, zorgen we voor goede beschutte werkplekken zoals bij het Werkleerbedrijf Maassluis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.