Kerken

Rotterdam heeft veel te danken aan de inzet van kerken. Rotterdam telt rond de 270 kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen, met bij elkaar 200.000 leden. Veel kerkgangers doen vrijwilligerswerk: van psychosociale hulp tot buurtwerk, van medewerking aan een voedselbank tot hulp bij rouwverwerking. Migrantenkerken spelen daarin een belangrijke rol en leveren een bijdrage aan de sociale cohesie in wijken. Moskeeën en andere religieuze instellingen dragen op vergelijkbare wijze bij aan de stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.