Leefbaarheid

Om de leefbaarheid te verbeteren, is het nodig te werken aan een meer evenwichtige bevolkingsopbouw. In Rotterdam en in het bijzonder in de wijken die dreigen af te glijden, wonen relatief veel kansarmen, 65-plussers en jongeren, maar te weinig inwoners tussen de 25 en 65 jaar en te weinig midden- en hoge inkomens. Hier ligt een forse uitdaging.

Ook moeten bewoners meer hun leefomgeving kunnen vormgeven zoals zij dat willen en particulier opdrachtgeverschap moet worden gestimuleerd. In stedelijke ontwikkeling moet meer gebruik gemaakt worden van private en maatschappelijke initiatieven die de stad mooier en afwisselender maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.