Leegstand

De toenemende leegstand van kantoren en winkels vraagt om een striktere beoordeling van nieuwbouwprojecten, meer transformatie van leegstaande (kantoor)panden in woningen en het stimuleren van permanente en tijdelijke herbestemmingsinitiatieven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.