Luchtkwaliteit

Het CDA hecht grote waarde aan een gezonde leefomgeving voor Rotterdammers van nu en voor de generaties na ons. Rotterdam trekt op met Amsterdam, Den Haag, Utrecht en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Bij de inzet van instrumenten om dit te realiseren wordt goed gekeken naar de kosten en redelijkheid van de verschillende maatregelen. Op voorstel van het CDA wordt in Rotterdam een sloopregeling ingevoerd. Met een sloopregeling willen we de Rotterdamse eigenaren van vervuilende personen- en bestelauto's stimuleren hun auto te laten slopen.

Verder zet Rotterdam fors in op de verbetering van de luchtkwaliteit op Rotterdamse basisscholen. Hoe schoner de lucht, hoe beter de leerprestaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.