Mantelzorg

Ouderen moeten zo lang mogelijk de regie over hun zorg kunnen voeren. Familie, vrienden en buurtgenoten spelen hierbij een belangrijke rol. Als ouderen individueel hun zorgverleners kunnen kiezen, kan er ruimte ontstaan voor kleinschalige zorgprojecten waarbij de individuele zorgvraag centraal staat. Mantelzorg en professionele zorg dienen elkaar te versterken. Wij vinden vrijwilligerswerk en mantelzorg erg belangrijk. Deze belangeloze inzet is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Wij willen daarom de positie versterken van mantelzorgers die een hulpbehoevende thuis verplegen. Het langdurig verlenen van mantelzorg kan immers een zware belasting zijn. Mantelzorgers mogen niet overbelast worden. Samen met zorginstellingen moet besproken worden wat de mantelzorger nog zelf kan doen en waar extra hulp nodig is. Mantelzorgers moeten daarvoor extra steun krijgen vanuit de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.