Midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf is een onmisbare schakel in de Rotterdamse economie. Negen van de tien Rotterdamse bedrijven valt in deze categorie. Het midden- en kleinbedrijf zorgt niet alleen voor banen, maar ook voor het leefbaar houden van wijken door de basisvoorzieningen aan te bieden. De bakker, de schoenmaker en het restaurant: deze kleine ondernemers zijn onmisbaar. Juist het traditionele midden- en kleinbedrijf heeft het op dit moment zwaar te verduren. Het CDA maakt zich sterk voor bedrijven die van generatie op generatie worden doorgegeven en voor het midden- en kleinbedrijf. Zij zijn de ruggengraat van onze economie. Op dit moment hebben we in Rotterdam winkelgebieden die niet levensvatbaar zijn. Door duidelijke keuzes te maken vergroten we de kans op een sterk en vitaal midden en kleinbedrijf, ook de komende jaren.

Het MKB en familiebedrijven zijn van grote waarde voor de stad en zijn gebaat bij een lage regeldruk. De huidige regelgeving moet nagekeken worden op onnodige beperkingen voor het bedrijfsleven en nieuw beleid mag niet tot meer regels leiden. Kredietunie Wij pleiten voor het oprichten van Rotterdamse kredietunies voor mkb'ers. Op die manier wordt het makkelijker voor mkb'ers in dezelfde bedrijfstak om elkaar te financieren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.