Parkeren

Voor het CDA Rotterdam staat centraal dat betaald parkeren een middel is om parkeervraag en -aanbod op elkaar af te stemmen. Betaald parkeren wordt pas ingevoerd in een wijk als dat aantoonbaar nodig is vanwege de parkeerdruk en er draagvlak is bij de bewoners. Verder moet de parkeervergunning betaalbaar blijven voor iedereen en mag deze niet als melkkoe door de gemeente gebruikt worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.