Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we fors inzetten op preventie van overmatig alcoholgebruik, roken en inactiviteit. Daarmee houden we onze inwoners langer gezond en worden hoge gezondheidskosten op latere leeftijd voorkomen. Gezond leven blijft echter een gedeelde verantwoordelijkheid: de gemeente en zorgverzekeraars stimuleren een gezonde levensstijl, maar de inwoner blijft zelf verantwoordelijk. Het is belangrijk dat de gemeente zich richt op de doelgroepen die het meest kwetsbaar zijn. Een gezonde ontwikkeling van onze jeugd is cruciaal. Wij denken daarbij aan goede verloskundige zorg, kraamzorg voor alle moeders en een spilfunctie voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.