Thuiszorg

Thuiszorg is een essentiële basisvoorziening waarin extra geïnvesteerd moet worden en innovaties nodig zijn. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ook erkennen wij de kostbare relatie tussen de thuiszorger en de oudere aan wie zorg wordt verleend. Bij het sluiten van nieuwe contracten blijft het behoud van deze waardevolle relatie het uitgangspunt. Thuiszorg is immers veel meer dan alleen huishoudelijke hulp, maar heeft ook een belangrijke sociale en signalerende functie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.