Wijkzorg

Wij vinden dat de wijk de spil moet zijn bij het organiseren van de faciliteiten voor zorg en welzijn. Elke wijk heeft een eigen karakter. Elke wijk krijgt haar eigen Wijkteam Jeugd en Gezin (gericht op opvoed- en opgroei-ondersteuning) en Wijkteam Maatschappelijke Ondersteuning.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.