Het CDA is blij met de kabinetsreactie waarbij zorgvuldigheid boven snelheid is gesteld. Hiermee geeft de minister gehoor aan de zorgen van de inwoners en neemt zij deze ook serieus. Het proces zal zorgvuldig worden doorlopen en alle stappen worden daarbij meegenomen. Hierdoor zal de opening van het vliegveld naar 2020 worden opgeschoven. Dat juichen wij van harte toe, want het zorgt voor meer duidelijkheid en zekerheid voor de inwoners van de betrokken provincies en gemeenten. Dat is ook precies waar het CDA voor heeft gepleit.
 
CDA woordvoerder Mustafa Amhaouch: ‘wij zijn ons zeer bewust van de zorgen die de opening van Lelystad Airport met zich mee heeft gebracht. Daarom hebben wij ook aangedrongen, als partij binnen de coalitie, bij de minister om te komen tot een werkbare oplossing voor alle betrokken partijen. Daarbij hebben wij ook gepleit voor transparantie met de betrokken provincies, gemeenten en inwoners en daar is ook gehoor aangegeven door met elkaar om de tafel te gaan. Daarbij wil ik graag benadrukken dat de constructieve houding van de betrokken belanghebbende bij dit overleg met de minister, heeft gezorgd voor dit positieve resultaat. De minister heeft dit zeer serieus opgepakt en is hard aan de slag gegaan met deze zware opdracht.’
 
Daarnaast is het belangrijk dat zekerheid wordt gegeven over het aantal vliegtuigbewegingen en de vlieghoogtes. In het Luchthavenbesluit wordt dan ook expliciet vastgelegd dat het gaat om 45.000 vliegtuigbewegingen. Ook zal de herziening van het luchtruim zo snel als mogelijk worden uitgevoerd. De vlieghoogtes zijn in samenspraak met alle belanghebbende zoveel mogelijk hoger en ontzien waar mogelijk. In de periode tot de herziening van het luchtruim in 2023 is het aantal vliegbewegingen beperkt tot 10.000.

Wij hopen dat hiermee het vertrouwen kan worden hersteld van de inwoners van de betrokken provincies en gemeenten.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.