Lees de plannen en het volledige manifest hier.

Tweede Kamerlid Inge van Dijk schreef het manifest: betrouwbaar belasten. Het manifest bevat bouwstenen voor het op orde brengen van belasten in Nederland en fungeerde als basis voor het verhaal van Van Dijk tijdens debatten zoals het belastingplan en zal de basis vormen voor de debatten die nog komen. ‘’In Nederland hebben wij afspraken gemaakt over hoe we naar draagkracht de lasten in de samenleving verdelen, over wie wat meer bijdraagt en wie wat extra ondersteuning krijgen, omdat we solidair willen zijn met elkaar.‘’ 

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en heeft een essentiële functie in onze maatschappij. De afgelopen jaren heeft de Belastingdienst met veel uitdagingen te maken gekregen. Complexe fiscale regelingen, sterk verouderde ICT en een veelvoud aan systemen. Burgers en bedrijven voelen zich onvoldoende beschermd tegenover de Belastingdienst en het fiscale systeem is te complex geworden en daarmee niet toekomstbestendig. 

Dat moet anders. De basis moet op orde! 

➔ Wij willen een eenvoudig, robuust en toekomstbestendig fiscaal stelsel dat goed uitvoerbaar wordt.

➔ Wij willen een goed functionerende Belastingdienst, waar belastinginspecteurs de vrijheid ervaren om vanuit hun eigen beroepseer en vakmanschap de belastingbetaler tegemoet te treden. Waar zij in de uitvoering worden ondersteund door een goed functionerende ICT-infrastructuur en een leiding die kennis van de praktijk en uitvoering heeft.

➔ Wij willen dat burgers en bedrijven laagdrempelig toegang hebben tot een goede rechtsbescherming bij fiscale geschillen met de Belastingdienst.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.