Reactie commissie Spies:

Het CDA heeft deze keer van zichzelf verloren. Interne strijd, eigen belang stellen boven het belang van het Team CDA, gebrek aan onderling vertrouwen en gebrek aan bestuurlijk leiderschap staan aan de basis van dit verlies. Alles overwegend heeft het ontbroken aan bestuurlijke strategie en regie bij de kandidaatstelling, lijsttrekkersverkiezing, opstellen programma en campagne. Aldus de Commissie Spies in haar evaluatierapport.

Liesbeth Spies: ‘De commissie ziet voldoende perspectief voor het CDA om weer een rol van betekenis te gaan spelen. Het CDA zal zich dan wel vol moeten inzetten op het uitvoeren van de aanbevelingen uit dit rapport. Daarnaast ligt er een verantwoordelijkheid bij de fractie en bewindspersonen om hun rol te pakken om het Team CDA gevoel te ontwikkelen en tot stand te laten komen. Dat is urgent.’

De aanbevelingen zijn bouwstenen voor de toekomst. We moeten vooruit kijken, stappen maken. Richting de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en de verkiezingen daarna. Laten we positiviteit uitstralen in houding en gedrag, onze waarde(n)volle christendemocratische boodschap verdient dat. Laten we zij aan zij werken aan herstel! 

Reactie Marnix van Rij, mede namens landelijk bestuursleden:

De conclusies uit het rapport Spies zijn pijnlijk maar helder. 

Over deze conclusies hebben we in het Landelijk bestuur en de Verenigingsraad uitvoerig met elkaar gesproken. 

Partijvoorzitter Ploum nam zeer snel na de verkiezingen al zijn verantwoordelijkheid en trad af. Vanochtend hebben ook de overige stemhebbende leden van het Landelijk Bestuur in het gesprek aangegeven dat ze collectief hun functie ter beschikking stellen. 

Op het congres van 11 december zal er een nieuw Landelijk Bestuur aantreden. Tot die tijd zullen de bestuurlijk noodzakelijke taken ten behoeve van de continuïteit van de vereniging uitgevoerd worden onder leiding van interim partijvoorzitter Marnix van Rij en buitengewoon adviseur Ank Bijleveld. 

Samen met de buitengewoon adviseur Ank Bijleveld en ondergetekende zullen wij de noodzakelijke acties nemen en de voorbereidingen voor de congressen treffen. Zodat de leden zich kunnen uitspreken over het rapport Spies. Maar ook over de voorstellen over het besturingsmodel van de taskforce Van Rooy. Beide commissies hebben in zeer korte tijd een heel helder en onderbouwd resultaat opgeleverd waarvoor ik ze zeer dankbaar ben. 

‘Zij aan zij werken aan herstel’ is de titel van het rapport Spies. Ik zie dat als een persoonlijke opdracht om hier met alle CDA’ers mee aan de slag te gaan.

De conclusies uit het rapport Spies zijn pijnlijk maar helder.


Lees de hele verklaring van Marnix hier.

Reactie Wopke Hoekstra:

Veel dank aan de commissie Spies voor het verzette werk en het evaluatierapport dat zij heeft opgeleverd. Ik deel de conclusie dat het CDA deze verkiezingen vooral van zichzelf verloren heeft. We zullen weer als één team moeten opereren en moeten werken aan de inhoud, voor de partij én voor Nederland. Bovendien is het een duidelijk appèl op alle CDA’ers om gezamenlijk, zij aan zij, de schouders eronder te zetten en deze aanbevelingen om te zetten in daden. Ik kijk er naar uit om daar met onze fractie aan bij te dragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.