03 september 2021

Vacature Partijvoorzitter en Landelijk Bestuur

Het CDA zoekt bestuursleden die naast en tussen de mensen staan. Op het congres van 11 december verkiezen we een geheel nieuw Landelijk Bestuur. Naast de functie van Partijvoorzitter worden de volgende functies vervuld:  Vicevoorzitter (HRM), Penningmeester, Secretaris en twee Algemeen Bestuursleden. 

Tot 24 september (12:00 uur) kan gesolliciteerd worden op alle functies binnen het Landelijk Bestuur.

Het selectieproces

De selectiecommissie onder leiding van Hanke Bruins Slot zal de kandidaten beoordelen op hun geschiktheid voor deze functie en adviseert aan het Partijbestuur. Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. 


Hier vindt u alle informatie over het proces en de profielen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.