Op vrijdagavond 25 mei vond de Europa Special in Groningen stad plaats. Robert de Wit was de gespreksleider van de avond. Kamerlid Anne Kuik, zelf afkomstig uit Groningen, begon de avond met een inspirerende speech over hoe afhankelijk we van elkaar zijn in de wereld. Ze was in het schrijven van de speech geïnspireerd geraakt door de Bijbel en door Martin Luther King. Daarna kwam Europarlementariër Wim van de Camp aan het woord, die zich in zijn speech hardop afvroeg wat de nieuwe legitimiteit van de EU is, het nieuwe verhaal over waarom de EU bestaat en waarom we haar nodig hebben. Als belangrijk punt noemde Wim dat de EU een stevig blok is dat bescherming biedt, in de snel veranderende wereld om ons heen. Andere kerntaken die Wim noemde zijn de interne markt, de overstap naar duurzame energie en migratiebeleid.

De Europa Quiz werd gepresenteerd door CDJA’er Michel Meerman, die dit met veel enthousiasme deed. De 3 winnaars van de Quiz wonnen kaarten voor de CDA500.

Daarna ging Robert de Wit met de zaal in gesprek. Via de Mentimeter app kon de zaal vertellen wat ze van de Europese Unie vinden, en ook konden ze via de app vragen stellen aan Wim van de Camp. Een paar vragen die werden gesteld waren bijvoorbeeld:

-Hoe kan de EU meer in contact komen met haar inwoners en haar verhaal vertellen?
-Vliegen voor een tientje in Europa, wie betaalt daar de prijs voor?
-Is de trend van een Europa van verschillen (kopgroepen, faseverschillen) een gevaar (verdeling?!) of een kans?

Op de vraag wat de zaal vond dat er in het Europees verkiezingsprogramma moet komen, werd er onder andere gezegd:

-Inzet op grondoorzaken van migratie
-Het niet opvolgen van het financiële "advies" van de Europese commissie. De huidige betaling van 7 miljard aan de EU behouden.
-Meer samenwerken met SNN. Meer contact zoeken tussen provincie en Europa. Haal de subsidies binnen.
-Maak van gerechtigheid (rechtstaat) en democratie kernwaarden van het programma.
-Volop ruimte voor duurzaamheid, een ondergeschoven thema binnen het CDA.

Birgit van Dongen, voorzitter van de Europa Groep CDA Groningen, sloot de avond af en bedankte alle sprekers en betrokkenen.

Foto's Europa Special Groningen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.