Op 26 mei vond de Europa Special van de provincie Noord-Brabant plaats. Ans van Zeeland, voorzitter van de Buitenlandcommissie, verwelkomde het publiek en de gastsprekers Inge van Dijk en Lambert van Nistelrooij.

Met een korte Europa quiz werd de Brabantse kennis over de Europese Unie getest en de winnaars mochten een CDA500 Wildcard in ontvangst nemen. Vervolgens werd er een vraaggesprek met de zaal gehouden waar de gedachten over de Europese Unie werden gedeeld. Woorden zoals verbindend, veiligheid, sterk, welvaart, geopolitiek, minder bureaucratie en afbrokkelend draagvlak kwamen voorbij. Zo zijn er veel positieve punten te benoemen, maar werden ook enkele zorgen besproken.

Na het vraaggesprek ging Europarlementariër Lambert van Nistelrooij in op de 3 w’s: waarom de Europese Unie, waarom Brabant en waarom nu. Hij vatte het antwoord samen in drie steekwoorden: innoveren, exporteren en boterham smeren. Hiermee maakte hij duidelijk dat de Europese Unie van groot belang is en we aan de slag moeten om een toekomstige Europese Unie te ontwerpen.

Vanuit de zaal kwamen ook verschillende opmerkingen zoals

-Vroeger betekende de Europese Unie hoop, nu wordt het vaak gerelateerd aan angst. De burger weet te weinig. Het verhaal Europa moet anders verteld worden.
-Hoe kunnen we angst omzetten in hoop? De oplossing ligt in het op orde krijgen van de basis, we moeten meer uitvoeren. En heel selectief zijn met de regelgeving die we opleggen.
 -We moeten de lef hebben om dingen Europees te regelen, maar tegelijk ook het principe van subsidiariteit behouden.
-We moeten niet alles negatieve dingen benadrukken, vertel het positieve verhaal over Europa.

Gastspreker Inge van Dijk legt de toegevoegde waarde van de Europese Unie bij het praktisch oplossen van problemen en zeker in een grensregio als Noord-Brabant.

Als afsluiter geeft de zaal nog enkele tips mee voor de CDA500 en het Europees Verkiezingsprogramma:

-Regionale samenwerking. Regio’s zijn van belang. Brussel moet dit faciliteren
-We moeten de voordelen van de EU laten zien. -Eindhoven, Brainport en Agrofood Brabant moet sterk onder de aandacht gebracht worden.
-Innovatie en arbeidsmarkt, hierbij is de EU belangrijk en nodig.

Foto's Europa Special Noord-Brabant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.