Op zaterdagochtend 26 mei vond de Europa Special in Utrecht plaats. Ondanks het prachtige weer buiten was er binnen toch een mooie opkomst van geïnteresseerde CDA-leden en liefhebbers.

Paul van den Biggelaar, voorzitter van de provinciale afdeling Utrecht, heette de aanwezigen welkom. Daarna moest de zaal meteen in beweging gekomen, er werd namelijk een Europa Quiz gespeeld. Quiz master Ad de Regt, voorzitter van de provinciale Politieke Commissie, verzorgde de quiz. De aanwezigen hadden een zeer grote kennis over Europa, er waren dan ook veel mensen die tot aan de laatste vraag alles goed hadden.

Hanke Bruins Slot, lid van de Tweede Kamer, was daarna aan het woord en vertelde vanuit haar portefeuille in de Tweede Kamer (defensie) over waarom Europese samenwerking op het gebied van militair materiaal zeer nuttig en voordelig is voor Nederland. In haar verhaal stelde Hanke ook veel vragen aan de zaal en ook hier bleek dat de kennis over de EU groot was.

Vervolgens was het de beurt aan gespreksleider Marco Houthuijzen om input vanuit de zaal te verwerven voor het Europees verkiezingsprogramma. Hiervoor gebruikte hij de Mentimeter app, die goed werd gebruikt. Ook raakten mensen in de zaal met elkaar in gesprek. Een paar punten die werden genoemd:

De EU draagt veel bij aan ons leven. Het verrijkt ons leven, geeft ons welvaart, veiligheid en vrijheid door de open grenzen tussen de EU landen. Ook innovatie subsidies werden genoemd, en dat de EU ons een open blik op de wereld geeft.

De zaal noemde ook zorgen over de EU. Zo vond men dat het ontbreekt aan samenhang in de EU en dat de EU te snel is uitgebreid. Landen moeten meer bereid zijn hun soevereiniteit op te geven, zo zeiden enkele leden, terwijl anderen juist vonden dat er meer moet samengewerkt tussen de lidstaten. Lenny Geluk, lid van de Tweede Kamer, zei dat het haar zorgen baart dat EU vergrijst en dat hier beter op moet worden voorbereid.

Op de vraag wat er dan in het Europees verkiezingsprogramma van het CDA moet, kwamen er veel verschillende antwoorden. Zo werd een innovatie genoemd, het belang van veiligheid, het verspreiden van de opvang van vluchtelingen en de burger meer betrekken bij Europa.

Europarlementariër Esther de Lange was de hoofdspreker van de bijeenkomst. Haar werd allereerst om een reactie gevraagd op de input uit de zaal. Het was Esther de Lange opgevallen dat innovatie en economie veel naar voren kwam in de antwoorden. Dit was ook het onderwerp van het interview dat daarna volgde. In Brussel staat innovatie hoog op de agenda. Juist omdat Nederland een land is dat voorop loopt op dit gebied, krijgt Nederland veel EU subsidies voor onderzoek en innovatie. Andere landen die het minder doen, krijgen juist structuurfondsen, om de regio’s op te bouwen. Dit moet je elkaar in Europa gunnen.

Jan Henk van der Velden, directeur van Utrecht Science Park, kwam daarna naar voren en vertelde met welke innovatieve projecten men bezig is in Utrecht Science Park. Een mooi voorbeeld dat hij gaf was de grote stappen die nu worden gezet op het gebied van het testen van medicijnen op stamcellen van een patiënt. Dat betekent dat we medicijnen in de toekomst in het laboratorium kunnen testen, zonder gebruik van proefdieren en zonder maandenlange proefperiodes om te zien of een medicijn aanslaat. De zaal was zeer geboeid om te horen hoe er zowel vanuit de Europese Unie als in Utrecht veel ontwikkelingen zijn op het gebied van innovatie. Utrecht mag trots zijn op een kenniscentrum als Utrecht Science Park, waar bedrijven, universiteiten en overheden samen werken aan de toekomst.

De ochtend werd afgesloten door Bert-Jan Polman, voorzitter van de werkgroep Europa in de provincie Utrecht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.