05 maart 2020

Aantekeningen bij de kabinetsnotitie ‘Nederland-China: een nieuwe balans'

De notitie, getiteld "Aantekeningen bij de kabinetsnotitie ‘Nederland-China: een nieuwe balans", is een reactie op de China strategie van het kabinet, dat in mei 2019 werd gepubliceerd (Een nieuwe balans). De Commissie Buitenland heeft de China strategie met een christendemocratische bril op doorgenomen en geeft in deze notitie enkele aanvullende adviezen op de terreinen mensenrechten, wetenschap, landbouw, economie en defensie.Geschreven door: Co van der Aa, Brigitte Bauer, Arne de Kruijff, Joep Sweyen, Jasper Vlaanderen en Klaas-Jan Zuidam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.