28 mei 2015

CDA tevreden met kritische maar brede steun TTIP

Vanochtend is in de Commissie voor Internationale Handel (INTA) van het Europees Parlement de resolutie over TTIP met een grote meerderheid (voor 28 , tegen 13) aangenomen, met een compromistekst tussen de EVP en de S&D (gesteund door ALDE en ECR). Met deze resolutie spreekt INTA zich positief uit over TTIP. CDA-Europarlementariër Wim van de Camp is tevreden met de brede steun: "De hoogste tijd dat wij ons uitspreken voor dit verdrag, maar niet ten koste van alles. De Amerikanen weten nu wat ze van ons kunnen verwachten aan de onderhandelingstafel." De resolutie zal in de plenaire vergadering van juni in Straatsburg in het parlement in stemming worden gebracht.

De resolutie roept op tot transparante TTIP onderhandelingen die moeten leiden tot een ambitieus, uitgebreid en gebalanceerd vrijhandelsverdrag met hoge standaarden (voedsel en sociaal) dat duurzame groei bevordert met gedeelde belangen voor lidstaten, de EU en de VS. Hierbij ligt grote nadruk op het stimuleren van het Europese midden- en kleinbedrijf, het creëren van hoogwaardige banen en het brengen van direct voordeel voor de Europese consument. Van de Camp: "Zowel in de VS als bij ons is het MKB de ruggengraat van de economie. Als TTIP voor hen geen voordelen oplevert heeft het niet veel zin."

Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan het vergroten van markttoegang voor Europese bedrijven in de VS, het verder verlagen van non-tarifaire belemmeringen en het vergroten van regulatoire samenwerking, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op behoud van Europese normen en standaarden. "Ondanks dat de Amerikanen bekend staan om hun vrije handelsgeest is het nog een zeer protectionistisch land. Onze bedrijven kunnen bijvoorbeeld niet meedoen met openbare aanbestedingen van de overheid. Het wordt tijd dat we daar verandering in gaan brengen," aldus Van de Camp.

Een brede meerderheid steunde ook de compromistekst over investeringsbescherming. "Het is goed dat dat de Commissie voor Internationale Handel zich positief uitspreekt over de noodzaak Europese ondernemers in de VS goed te beschermen tegen ongelijke behandeling. Tegelijkertijd moeten natuurlijk ook buitenlandse investeerders op gelijke wijze bescherming genieten in Europa. De wetgevende soevereiniteit van de EU- lidstaten en het nationale rechtssysteem, zijn hierbij de essentiële voorwaarden," aldus Van de Camp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.