18 februari 2022

Europa: samenwerking en verbinding

Twee weken geleden heb ik een bezoek gebracht aan Brussel. Naast mijn focus op het binnenland en belangrijke thema’s die spelen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, wil ik mij ook toeleggen op het belang van Europese en internationale samenwerking.
Om deze reden had ik besloten om samen met ons LB-lid Internationaal - Paul Rüpp - op zeer korte termijn een bezoek aan Brussel te brengen en daar met onze partijgenoten en geestverwanten te praten over onze gezamenlijke toekomst. We kijken terug op een goede en productieve dag.

Gesprekken

Natuurlijk hebben we onze delegatie bezocht in Brussel. Onder leiding van Esther de Lange zetten zij een duidelijk CDA-verhaal neer. Gedurende dit gesprek werd mij opnieuw duidelijk dat ik het volste vertrouwen heb in ons team, wat zich op
Europees niveau voor onze toekomst en belangen inzet. Niet voor niets werd Esther onlangs uitgeroepen als beste bruggenbouwer en Jeroen als een van de grote invloedrijke stijgers. Ook zijn we op bezoek gegaan bij de fractievoorzitter van de EVP, Manfred
Weber. Met hem spraken we over het belang van Europa. Europa is niet alleen economie. Het gaat ook over waarden en Europese samenwerking. We moeten vooral kijken naar overkoepelende thematiek dat bindt. Tot slot heb ik de banden aangehaald met het CD&V en de KAS, die van groot belang zijn binnen het kader van Europese samenwerking.

EPP-congress

Het CDA heeft de grote eer om het congres van de EVP in Rotterdam te organiseren. Dat vindt plaats op 31 mei en 1 juni. Gedurende deze dagen komen tal van Christendemocratische collega’s naar Rotterdam. Het congres biedt een geweldige gelegenheid om ons als CDA in het Europese neer te zetten. Eenverhaal waarmee we laten zien dat internationale samenwerking en verbinding er toe doen zodat we samen onderdeel worden van een positief en vernieuwend verhaal. Met onze minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, delegatieleider Esther de Lange en fractievoorzitter Pieter Heerma voorop! Met de Secretaris-Generaal Antonio López en zijn plaatsvervanger Luc Vandeputte hebben Paul en ik het hele congres doorgenomen en verder voorbereid. Tijdens de vergadering van de EVP (de Political Assembly) heb ik iedereen al welkom geheten!

We zijn er klaar voor! Maar dat kan alleen door de meer dan 100 CDA-vrijwilligers die zich reeds hadden aangemeld voor het congres in november. Vanwege corona moest het helaas worden verzet. We hopen dat we weer een beroep kunnen doen op de inzet van deze enthousiaste CDA’ers. Met elkaar gaan we het CDA in Europa opnieuw op de kaart zetten!


Hans Huibers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.