23 april 2015

Wouter Beke: Burger heeft rechten en plichten

“Burger zijn betekent meer dan aanspraak kunnen maken op een aantal individuele grondrechten. Een burger is meer dan een staatsburger. Burger zijn betekent actief zijn in een samenleving als individu”. Dat zei de Vlaamse CD&V voorzitter Wouter Beke in de dertiende Norbert Schmelzerlezing in Den Haag.

Beke sprak over de verhouding tussen democratie, waarden en islam. Volgens hem kan niemand een aanspraak op democratische vrijheden, zonder de plicht te accepteren om deze vrijheden ook voor anderen te verdedigen. “In onze multiculturele samenleving is de aanwezigheid van de islam een feit. Maar de Islam kan alleen een duurzame gedragenheid kennen wanneer de islam zelf aantoont dat ze bereid is zich in te bedden in onze fundamentele waarden en deze ondubbelzinnig te onderschrijven”.

Het delen van gemeenschappelijke kenmerken is volgens Beke een belangrijke voorwaarden om zich ergens thuis te voelen. Alleen zo kunnen landen een thuis worden voor mensen van elders. “Een thuis waarin mensen verschillend zijn, maar elkaar ten volle respecteren, en waar de waarden en normen waar wij zo lang voor gestreden hebben bewaard blijven”.

De Norbert Schmelzerlezing is een jaarlijks eerbetoon aan de in 2008 overleden KVP-politicus.

Lees hier de hele speech van Wouter Beke terug. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.