Spitsuur
24 februari 2014

Bijeenkomst Centrale As 11 april in Burgum

Rondleiding "Centrale As"

CDAV Fryslân

Na de succesvolle rondleiding bij de “Haak om Leeuwarden” wordt u opnieuw uitgenodigd door Gedeputeerde mw. Sytske Poepjes.

Op vrijdag 11 april bent u van harte welkom voor een werkbezoek bij de werkzaamheden rond de "Centrale As".

Gedeputeerde Sytske zal een presentatie verzorgen over het tot stand komen van de As en de ontwikkelingen rond het gebied. Daarna gaan we met een bus de werkzaamheden bekijken. 

Dit is een unieke gelegenheid om met eigen ogen te aanschouwen hoe dergelijke grote projecten tot stand gebracht worden. Sytske heeft infrastructuur in haar portefeuille en is dus voor alle grote provinciale infra-projecten verantwoordelijk. 

De Centrale As is een project van de provincie en de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Dongeradeel en Smallingerland. De weg vormt de verbinding tussen Dokkum en Drachten. De provincie legt deze weg aan om de verkeersveiligheid in Noordoost Fryslân te verbeteren, de leefbaarheid in de dorpen te vergroten en bij te dragen aan een betere economie door goede bereikbaarheid.

Bij deze rondleiding zijn zowel vrouwen als mannen van harte welkom.

Datum en tijd: vrijdag 11 april van 13.30 – 15.30 uur

Locatie: Projectbureau De Centrale As, Florinwei 3C 9251 Burgum

Aanmelden: vóór 6 april 2014 per e-mail: [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.