01 juli 2015

CDAV Noord-Brabant ontmoet andere CDAV-Afdelingen

In een indrukwekkende oude spreekkamer van de Minderbroeders van de Orde van de Kapucijnen troffen leden van het CDAV-Bestuur Brabant, CDA vrouwen uit Zeeland (CDAV i.o.) en Utrecht elkaar op 16 juni in het Franciscushuis in ’s-Hertogenbosch. Met als doel contacten te leggen, ideeën uit te wisselen en te bespreken of we in de toekomst wellicht een aantal activiteiten gezamenlijk kunnen oppakken. Samen sta je sterk, kun je nóg betere activiteiten organiseren en als een steen in de vijver de kring van CDA-Vrouwen steeds verder uitbreiden. 

Het was een goede en inspirerende bijeenkomst, die zeker een vervolg krijgt. 

Bestuur CDAV Noord-Brabant

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.