27 mei 2019

De topvrouwen van het CDA

In een column onder de titel “Waar zijn de topvrouwen van het CDA?” schreef Jos Heymans het volgende: “Mona Keijzer kwam met 127.000 voorkeursstemmen in de Tweede Kamer. Dat was zo’n beetje haar hoogtepunt; als Kamerlid en als staatssecretaris heeft we weinig voor elkaar gekregen.

Tja.... Wat moeten we hier toch mee? Zo’n man die van de zijlijn commentaar levert. Helaas heeft hij niet eens de feiten op een rijtje.

Wat heeft Mona Keijzer als Kamerlid voor elkaar gekregen? Zij gaf de opmaat voor het onder de Wet Langdurige Zorg krijgen van de psychiatrische zorg. In de Jeugdwet is geregeld dat ouders met hun kind naar de zorgverlener kunnen waar zij zelf vertrouwen in hebben. Mona Keijzer heeft via het Meldpunt Mona heel veel mensen daadwerkelijk geholpen om de zorg te krijgen die ze nodig hebben ondanks de problemen van de gelijktijdige grootschalige zorghervormingen. Als Kamerlid heeft zij ook een nota Mantelzorg geschreven. De voorstellen daarin zijn terecht gekomen in het verkiezingsprogramma. Vervolgens heeft Mona Keijzer namens het CDA onderhandeld aan de zorgtafel. De minister van VWS, Hugo de Jonge is nu met dat resultaat goed beleid aan het neerzetten. Als staatssecretaris heeft zij een andere weg ingeslagen op de postmarkt. Niet langer concurrentie om de concurrentie maar een zorgvuldig proces om te komen tot verdergaande samenwerking dan wel consolidatie op de postmarkt om er voor te zorgen dat post haalbaar en betaalbaar blijft in heel Nederland. Er ligt inmiddels ook een wet bij de Tweede Kamer om ongewenste overnames in de telecomsector tegen te gaan. Afgelopen vrijdag stuurde zij een brief naar de Tweede Kamer waarin voorstellen worden gedaan om de grote internetplatforms van deze wereld aan te gaan pakken. Zij werkt inmiddels zij aan zij met anderen in Europa om dit tot resultaat te brengen.

Wilt u nog een topvrouw? Momenteel voert Esther de Lange als lijsttrekker een zeer succesvolle campagne voor het Europees Parlement. Zij is al ruim tien jaar lid van het Europese Parlement. Na een aantal jaren had zij haar visitekaartje afgegeven en schopte het in 2014 tot vice-voorzitter van de grootste fractie, de EVP-groep en vervolgens de Europese Volkspartij. Dit betekent dat zij meerdere keren per jaar met Merkel, Kurz en andere Europese regeringsleiders aan tafel zit om het beleid te bepalen. Zij sleepte ondanks Italiaanse tegenwerking de wet die rommelkredieten aanpakt door het Europese Parlement.  Zij behandelt voor de EVP-fractie lastige klussen en gevoelige dossiers. Voorbeelden hiervan zijn het ETS-systeem dat van groot belang is voor de Nederlandse klimaataanpak. Alleen door een goed ETS-systeem blijft dit haalbaar en betaalbaar en zorgt zo voor een eerlijk speelveld voor Nederlandse bedrijven. Esther de Lange kan ook goed ‘nee’ zeggen. Een Europees depositogarantiestelsel met permanente transfers van Noord- naar ZuidEuropa kwam er dankzij haar harde opstelling niet. En als kers op de taart schroomt zij niet om de hypocrisie van mannen als Farage aan de kaak te stellen. Link:https://m.youtube.com/watch?v=MDkU_1_ZY_c

En dan topvrouw Madeleine van Toorenburg, gepromoveerd jurist en oud-gevangenisdirecteur. Een van de langstzittende Kamerleden binnen de CDA-fractie. Madeleine van Toorenburg speelde zich indrukwekkend in de kaart als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie omtrent de Fyra. Zij leidde op doortastende wijze de commissie en de zittingen en kreeg boven water hoe zeer andere belangen keer op keer prevaleerden boven het verwezenlijken van reizigersvervoer. De politiek verantwoordelijk bewindspersoon trok hieruit haar conclusies en vertrok. Als Kamerlid heeft zij onder meer bewerkstelligd dat het adolescentenstrafrecht werd ingevoerd, waardoor meer maatwerk mogelijk is bij de berechting van jongvolwassenen. Onvermoeibaar en met succes streed zij tegen de grote sluitingsronde gevangenissen. Door haar inspanningen bleven diverse gevangenissen in de regio’s open. Om van de wezenlijke verbetering van de positie van slachtoffers van misdrijven maar te zwijgen. Daarvoor laat zij ook geen kans onbenut. Van Toorenburg heeft een duidelijk stempel gedrukt op de uitkomst van de onderhandelingen over de justitieparagraaf in het Regeerakkoord. De versterking van de aanpak van terrorisme en de investering in de ondermijningsaanpak zijn daarvan treffende voorbeelden.

Tot slot: het klopt dat Mona Keijzer tijdens de verkiezingen van 2012 ongeveer 127.000 voorkeursstemmen behaalde. Daarna is de heer Heymans blijkbaar gestopt met tellen. Bij de verkiezingen van 2017 had zij 165.384 voorkeursstemmen hetgeen nog nooit eerder door een man vertoond is. Maar ja, dat zijn details. En daar zijn vooral vrouwen goed in, zou Jos Heymans waarschijnlijk zeggen. Gelukkig maar.  ;-)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.