19 juni 2013

Maak kennis met CDAV Voorzitter Josine Westerbeek-Huitink

Josine Westerbeek-Huitink is op de ledendag op 15 juni 2013 gekozen als nieuwe CDAV voorzitter. Even voorstellen.

 

Kort profiel:

• Josine Westerbeek-Huitink (1960) RK
• Getrouwd met Hans, twee zonen Ruud en Jeroen
• Eigenaar MenS-en-WerK
• Lid RvC BMC
• Lid RvA Nationaal register Commissarissen en Toezichthouders
• Oud directeur Wilde Ganzen
• Oud Vice-voorzitter CNV

Mag ik mij even voorstellen?

Ik ben Josine Westerbeek-Huitink, de nieuwe voorzitter van het CDA Vrouwenberaad. Op de algemene ledenvergadering van 15 juni ben ik gekozen als opvolger van Arinda Callewaert. 

Aandacht voor de positie van vrouwen in de politiek én in onze samenleving is nog steeds hard nodig. Ook in de 21-ste eeuw. Daarom is het werk en de inzet van het CDAV van groot belang. Het CDAV moet een belangrijke speler zijn in het politieke en maatschappelijke krachtenveld. Een volwaardige partner waar men niet omheen kan; waar men graag mee samen wil werken. We moeten laten zien dat goed politiek bedrijven niet kan zonder capabele vrouwen. Betrokkenheid bij elkaar, solidariteit en saamhorigheid geven vorm aan onze samenleving. Onze toekomst.

Dat alles bereiken we niet zomaar. Daar moeten we wel wat voor doen. Aanwezig en zichtbaar zijn in politieke debatten en daar inhoudelijke bijdragen leveren. Het kritisch volgen en ondersteunen van onze volksvertegenwoordigers en vooral de vrouwen. Het enthousiasmeren en betrekken van vrouwelijke leden. Het zoeken naar bondgenoten en alliantiepartners op belangrijke thema’s zowel binnen als buiten de politiek.

Kortom er is nog veel werk te doen.

Graag wil ik me daar samen met  alle betrokkenen voor inzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.