17 juni 2014

Mireille de Jonge, bestuurslid Internationaal, stelt zich voor

Op de CDAV Ledendag op 21 juni 2014 is Mireille de Jonge verkozen tot landelijk CDAV bestuurslid met de portefeuille 'CDAV Internationaal'. Mireille stelt zich hieronder aan u voor. 

Graag stel ik mij aan u voor…

Ik ben Mireille de Jonge (1969) geboren en getogen in Goes (Zeeland). Na mijn studie Romaanse Filologie in Antwerpen en Franse Taal- en Letterkunde in Leiden, ben ik mijn carrière gestart bij de Ambassade van Frankrijk in Den Haag. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de lokale overheid en heb ik voor de gemeente Den Haag veel (internationaal en Europees) lobbywerk gedaan op onderwijsgebied en in de sociale sector. 

Begin dit jaar ben ik als beleidsadviseur Onderwijs-Arbeidsmarkt aan de slag gegaan en houd ik mij vanuit de gemeente bezig met strategische vraagstukken voor jongeren in de overgang van onderwijs naar werk of stage. 

Sinds 2002 ben ik actief in de politiek voor het CDA. Mijn partijprofiel heb ik opgebouwd door de jaren heen via onder meer de Dertigers, de Talentacademie, de Commissie Buitenland Zuid-Holland - waar ik sinds vorig jaar voorzitter ben van de werkgroep Europa en Internationale Betrekkingen- , het CDAV Internationaal en de EVP-werkgroep II (sociaal-economische onderwerpen). 

Bij de verkiezingen van 22 mei jongstleden stond ik op de lijst voor het Europees Parlement. 

De campagneperiode was een bijzondere tijd; leerzaam en inspirerend. Bestaande en nieuwe contacten kruisten mijn pad en maakten mij bewust van het waardevolle netwerk dat ik inmiddels heb opgebouwd.

Graag wil ik hier op voortbouwen nu ik het stokje van Monique Vogelaar heb overgenomen. De functie van CDAV bestuurslid ‘Internationaal’ biedt wat mij betreft de ruimte om enerzijds nader in contact te treden met de vrouwen binnen en buiten onze partij en met hen te spreken over het belang van politiek in den brede en anderzijds het op de agenda zetten van onderwerpen in Europese en internationale context bezien vanuit het perspectief van vrouwen. 

‘Samen kun je meer’ en ‘Europa dichter bij mensen brengen’ zijn twee motto’s van waaruit ik graag handel. In de komende maanden zal ik starten met kennismakingsgesprekken met de verschillende provinciale CDAV-afdelingen. Maar ook de banden verder bestendigen met de EVP-vrouwen in Brussel. Mijn streven is om tot een gezamenlijk agenda te komen op thema’s waarmee wij onszelf kunnen ontplooien, van elkaar kunnen leren en waarmee wij de fracties op provinciaal, nationaal en Europees niveau kunnen voeden. 

Gezamenlijk kunnen wij een kweekvijver zijn voor (jonge) vrouwen met politieke aspiraties. Ik breek graag een lans voor meer vrouwen in de actieve politiek. 

Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking.

Mireille de Jonge

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.