13 januari 2014

Uitnodiging bijeenkomst Cultuur 20 januari Den Haag

Het CDAV Zuid-Holland nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst d.d. 20 januari 2014 in het Provinciehuis, Zuid Hollandplein 1 te Den Haag. 


Het thema deze middag is

“Cultuur en subsidies”; erfgoed bewaren, beleven en benutten?

Cultuur wordt vaak gesubsidieerd. Maar wat wordt er dan op cultureel erfgoed gebied gesubsidieerd en waarom? En wat vindt u daarvan?

Andries Ponsteen, directeur van het Erfgoedhuis Zuid-Holland komt vertellen waar het Erfgoedhuis Zuid-Holland voor staat en wat zij doen. 

Marischa Kip, CDA Provinciaal Statenlid Zuid-Holland zal uitleggen wat het provinciale beleid is met betrekking tot cultureel erfgoed. 

Ook benieuwd naar wat het Erfgoedhuis  doet en waarom? 

Graag horen wij uw reacties over het beleid rondom cultureel erfgoed! 

Wij hopen dat wij u, ditmaal niet gehinderd door winterse weersomstandigheden, op de 20ste januari 2014 welkom kunnen heten op het Provinciehuis te Den Haag.

Programma: 

15.30- 16.00 uur          ontvangst met koffie/thee 

16.00- 16.30 uur          presentatie van de heer Andries Ponsteen, directeur 

                                    Erfgoedhuis Zuid-Holland

16.30 - 17.00 uur          Marischa Kip, lid Provinciale Staten Zuid Holland

17.00 - 18.00 uur          hapje & drankje

Er zijn aan de CDAV-bijeenkomst voor u geen kosten verbonden.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden bij Jacqueline Broer CDAV Zuid-Holland, [email protected] met vermelding van uw naam en adres. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Edel: 06 156 946 61 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.