30 januari 2014

Uitnodiging bijeenkomst Europese verkiezingen 15 februari te Hilversum

Uitnodiging

Bijeenkomst CDAV Noord-Holland in Hilversum op zaterdag 15 februari 2014

Het CDAV-NH nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst in samenwerking CDA Hilversum over de Europese verkiezingen die op 22 mei worden gehouden. Met als spreker Chantal van de Berg, kandidaat uit Noord-Holland voor de Europese verkiezingen.

Programma

9.45   Inloop met koffie

10.00   Opening door de voorzitter

10.05   Overweging

10.10   Huishoudelijke deel

1. Mededelingen voorzitter. 2. Terugblik op het jaar. 3. Mededeling thema van 2014. 4. Vooruitblik op 2014 tot aan het reces. 5. Kort vragenrondje over hoe de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen verlopen in de afdelingen. 6. Rondvraag

11.00   Korte koffiepauze

11.10   Chantal van de Berg. Hierna ruimte voor vragen en discussie.

12.10   Afsluiting en bedanken spreker

12.15   Lunch

Er is voor een ieder een broodje naar believen zelf te beleggen en karnemelk of melk voor een ieder. (Gratis)

Na de Lunch:  Bezoek Dudokcentrum en Raadhuis

Na afloop kunnen we het Dudokcentrum bezoeken. Het Dudokcentrum is een tentoonstelling van de werken, gebouwen en tekeningen van architect Dudok. Hiermee geeft hij zijn visie op hoe een stad te bouwen. Hierna kunnen ook nog het raadhuis bekijken.

Locatie:

Raadhuis van Hilversum, Dudokpark 1, Hilversum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.