24 januari 2014

Uitnodiging bijeenkomst Van Afvalwater naar Energie 13 februari te Sneek

CDAV Fryslân nodigt u uit voor de themabijeenkomst

"VAN  AFVALWATER  NAAR  ENERGIE"

Datum en tijd: 13 februari 2014 van 16.30 - 20.00 uur

Locatie: Frieslandbank zaal van Theater Sneek, Westersingel 28 in SNEEK 

Deze themabijeenkomst staat in het teken van duurzaamheid. Wij richten ons op het project "Noorderhoek" in Sneek. In deze woonwijk is een gesloten energie systeem gerealiseerd. Rioolwater, douchewater en organisch keukenafval worden verwerkt tot "groen" gas. Dit gas wordt deels weer gebruikt voor de verwarming van de woningen.

Sprekers:

• Prof.dr.ir.mevrouw G.Zeeman, persoonlijk hoogleraar nieuwe publieke sanitatie bij de Sectie Milieutechnologie Wageningen UR

• De heer W.de Haan, lid Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân

• De heer drs H.R.Heikema van der Kloet, contactpersoon van Woningstichting 

De Wierden

Na dit onderdeel kunnen de deelnemers vragen stellen aan een panel onder leiding van de heer Wiebe Strikwerda als gespreksleider.

Het panel bestaat uit de sprekers, aangevuld met de betrokken wethouder van de gemeente Sûdwest Fryslân en een bewoner uit de wijk "Noorderhoek".

PROGRAMMA:

16.30 uur Inloop met koffie/thee

17.00 uur Sprekers 

Pauze met broodjes / onderling gesprek over het thema + stelling

Vragen stellen aan het panel en gelegenheid voor discussie

Afronding uiterlijk 20.00 uur  

Deelnamekosten: € 10 per persoon, bij binnenkomst contant te betalen.

Aanmelding: uiterlijk 3 februari a.s. per e-mail: [email protected]. Zowel vrouwen als mannen zijn van harte welkom.

Route: Centrum Sneek, Station Sneek, recht tegenover station rijdt u in de Stationsstraat en dan 2e rechts waar u op de Veemarkt kunt parkeren.(donderdag koopavond, dus betaald parkeren)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.